systemen
producten
toewijding aan het milieu
Nederlands; Vlaams
German
French
Een constante groei
Wereldwijd resultaat
Onze doelen
Onze strategie
De strategie die Mapei volgt op het gebied van internationalisering, is gebaseerd op twee hoofddoelen: dichter bij de lokale behoeften zitten en reductie van de transportkosten tot een minimum. Mapei wil dichtbij de opdrachtgever en de klant zitten. Op de 5 continenten ligt de onbetwiste kracht van Mapei - zonder daarbij zichzelf te verloochenen - in het feit dat ons bedrijf niet voorbij gaat aan de eisen die in de verschillende landen worden gesteld. Daarom legt Mapei alle vertrouwen in de vakbekwaamheid van gekwalificeerde managers en werknemers die uit het gebied zelf afkomstig zijn.

Tegenwoordig telt Mapei 65 zustermaatschappijen, 18 hoofdonderzoeks- en ontwikkelingscentra, waarvan 1 corporate, en 62 productie-units, die elk tevens over een eigen laboratorium voor kwaliteitscontrole beschikken. Indrukwekkende cijfers die het verhaal vertellen van een ontwikkeling die in de jaren 1970 is begonnen en tot op heden voortduurt. Alleen al in de laatste 10 jaar zijn er, opgezet en aangekocht, 20 nieuwe zustermaatschappijen bij de Groep gekomen.

Van deze fabrieken produceert het merendeel eindproducten, terwijl andere strategische grondstoffen voor de Groep produceren, die gebruikt worden voor het maken van eindproducten: Va.Ga. produceert bijvoorbeeld geselecteerd kiezelzand, Gorka Cement aluminiumcement, Vinavil vinylacetaat- en acrylpolymeren en Rasco Bitumentechnik bitumenproducten.

De voortdurende internationalisering hangt direct samen met de omzetgroei in de laatste 20 jaar: in de jaren 1990 bedroeg deze 150 miljard lire, in 2001 werd een totale omzet behaald van 725 miljoen euro, waarvan 57% in het buitenland werd gerealiseerd. In 2011 bedroeg de totale omzet meer dan 2,1 miljard euro. Ook het aantal werknemers neemt sterk toe: begin jaren 1990 waren iets meer dan 500 mensen binnen de organisatie werkzaam, tegenwoordig meer dan 7500, waarvan 12% zich bezighoudt met onderzoek.
Mapei Benelux S.A./N.V. Zoning Industriel - Rue de l'Avenir, 40 - B - 4460 Grâce-Hollogne - telefoon +32 (0) 4 239 70 70 - Fax +32 (0) 4 239 70 71 - mapei@mapei.be Cookie Policy Privacy Policy