системи
продукти
грижа за околната среда
НАШАТА "ЗЕЛЕНА ПОЛИТИКА"
Някои може би виждат въздействието върху околната среда като капка в океана.
Ние в Mapei го приемаме като камък, хвърлен в локва, предизвикващ верижна реакция.
Дългосрочната грижа на Mapei към околната среда е включена и в нашите сградни фондове, продукти и процеси: от минимизиране на отпадъците до оптимизиране използването на рециклирани материали. В допълнение, фокусът на нашите усилия за изследвания и развитие е върху формулирането на екологично устойчиви продукти и системи, които не съдържат разтворители или замърсители.

Мапей е горд иноватор на екологично отговорни решения и производител на повече от 150 продукти, отговарящи на изискванията на LEED, най-големият спектър от екологично чисти продукти в индустрията.
LEED
MAPEI и LEED
MAPEI Е "ЗЕЛЕН"
12 ДОКАЗАТЕЛСТВА
ЕКО ПРОДУКТИ
ЕКО СИСТЕМИ
Mapei Bulgaria E00D гр. София, Бизнес Парк Младост 4, сграда 8А, ет. 6 - София - Телефон + 359 2 489 97 75 - Факс + 359 2 489 87 23 - info@mapei.bg Cookie Policy Privacy Policy Terms of Use