Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
Výrobky pro stavebnictví
22. Těsnicí a izolační hmoty
ostatní podskupiny
ostatní výrobky
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě
Podobné podsystémy
Podobné reference
MAPEFLEX PU20
Materiálový list
Czech
jiné jazyky
Dvousložková samonivelační polyuretanová těsnicí hmota pro utěsnění vodorovných spár vystavených provoznímu prodloužení až do 10%.

Mapeflex PU20 je dvousložkový těsnicí tmel na bázi polyuretanových pryskyřic a speciálnách tvrdidel. Po dokonalém smíchání obou složek vznikne homogenní směs tekuté konzistence, která se snadno nalévá do spár. Mapeflex PU20 je vhodný pouze pro utěsnění vodorovných spár.

Mapeflex PU20 se používá pro pružné utěsnění spojů (dilatačních, izolačních, kontrolních atd.) na podlahách z keramiky, betonu, dřeva, atd. v interiérech i exteriérech, které jsou vystaveny intenzivnímu a těžkému provoznímu zatížení jako jsou např. sklady, autoservisy, supermarkety atd.

Spotřeba
V závislosti na profilu spáry.

Balení
souprava 10 nebo 5 kg (A+B).
Výrobky na sportovní povrchy
Výrobky na keramiku a přírodní kámen
Výrobky na pružné a textilní krytiny
Výrobky na akustickou izolaci
Výrobky na zhotovení cementových a pryskyřičných podlah
Výrobky pro stavebnictví
Výrobky na dřevěné krytiny
Přísady do betonu
Výrobky na zesílení konstrukcí
Výrobky na opravy zdiva
Výrobky na tepelnou izolaci
Výrobky na ochranné a dekorativní nátěry a stěrky
Výrobky na hydroizolaci
Výrobky pro podzemní stavitelství
Pružné těsnicí tmely a lepidla
Výrobky pro loďařský průmysl
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy