Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
Výrobky na keramiku a přírodní kámen
22. Pružné a těsnící tmely
ostatní podskupiny
ostatní výrobky
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Podobné podsystémy
Podobné reference
MAPEFLEX PU45
Materiálový list
Czech
jiné jazyky
Prohlášení o vlastnostech
Czech
Jednosložkový těsnicí tmel a lepidlo  a na bázi polyuretanu s vysokým  modulem pružnosti a rychlým průběhem vytvrzení.

Mapeflex PU45 je jednosložkové tixotropní lepidlo a těsnicí tmel na bázi polyuretanu s tixotropní konzistencí a rychlým průběhem vytvrzení, který je určen k utěsnění dilatačních spár a konstrukčních spojů na vodorovných i svislých plochách pomocí vhodné vytlačovací pistole nebo stěrky.

Mapeflex PU45 se používá k utěsnění dilatačních a konstrukčních (objektových) spár vystavených pohybu až do 7,5% původní šířky jak na stěnách, tak na betonových podlahách parkovišť v interiéru i exteriéru, supermarketů, obchodních center a skladů nebo jako lepidlo pro spojování různých materiálů nebo lepení prvků na nejrůznější druhy povrchů.

Mapeflex PU45 výborně lepí kámen a cihlu, kovové prvky jako například dešťové žlaby a svody, odpadní potrubí a ochranné rohové lišty ze dřeva a plastu a sádrové dekorativní prvky.

Mapeflex PU45 má dobrou přídržnost ke betonovým podkladům, i podkladům z přírodního kamene. Použití Primeru AS se doporučuje v případě, že povrchy nejsou dostatečně pevné nebo jsou lehce sprašné a v případech, kdy jsou spáry vystaveny vysokému mechanickému provoznímu zatížení nebo při častém a dlouhodobém kontaktu s tekutinami. V případě použití na nesavých površích jako je například železo, ocel, hliník, měď, ozinkovaný plech, keramika, klinker, sklo a lakovaný plech je přídržnost Mapeflexu PU45 dobrá, přesto však pro zlepšení přídržnosti k podkladu doporučujeme předchozí aplikaci Primerem M.

Výrobek je připraven k okamžitému použití a je dodáván v recyklovatelném hliníkovém „salámovém“ balení pro snadnou aplikaci speciální vytlačovací pistolí.

Ve shodě s normou ISO 11600 je Mapeflex PU45 klasifikovaný jako F – 25 LM.

Spotřeba
– jako těsnicí hmota: v závislosti na velikosti spáry
– jako lepidlo: v závislosti na zvoleném způsobu lepení (plošně nebo bodově).

Balení
20 ks (salámové balení po 600 ml).
12 ks (kartuše po 310 ml).
Výrobky na sportovní povrchy
Výrobky na keramiku a přírodní kámen
Výrobky na pružné a textilní krytiny
Výrobky na akustickou izolaci
Výrobky na zhotovení cementových a pryskyřičných podlah
Výrobky pro stavebnictví
Výrobky na dřevěné krytiny
Přísady do betonu
Výrobky na zesílení konstrukcí
Výrobky na opravy zdiva
Výrobky na tepelnou izolaci
Výrobky na ochranné a dekorativní nátěry a stěrky
Výrobky na hydroizolaci
Výrobky pro podzemní stavitelství
Pružné těsnicí tmely a lepidla
Výrobky pro loďařský průmysl
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy