Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
NAŠE “ZELENÁ POLITIKA”
Někteří lidé považují svůj vliv na životní prostředí jako kapku v moři. My v Mapei vidíme tento vliv jako do rybníka hozený kámen, který rozčeří hladinu.
Dlouhodobý závazek Mapei k životnímu prostředí se vztahuje na naše technické prostředky, výrobky a technologie – s minimálním odpadem a s maximálním využitím recyklovaných materiálu. Cílem úsilí našeho výzkumného oddělení je také vyvíjet ekologicky šetrné výrobky a systémy bez obsahu rozpouštědel nebo jiných látek, znečištujících životní prostředí. Mapei je hrdý inovátor rešení, šetrných k životnímu prostředí, a výrobce více než 150 výrobků, které jsou ve shodě s certifikací LEED a která poskytuje největší výběr průmyslových ekologických výrobků.
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy