Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
11. Odbedňovací přípravky a ošetření povrchu betonu při vyzrávání
ostatní podskupiny
ostatní výrobky
Podobné reference
MAPECURE SRA
Materiálový list
Czech
jiné jazyky
Přísada pro dokonalejší vyzrávání betonu za účelem omezení jeho hydraulického smršťování a vzniku mikrotrhlin.

Mapecure SRA je speciální tekutá přísada bez obsahu chloridů vyrobena speciálně za účelem omezení drastického hygrometrického smršťování sanačních malt řady Mapegrout, běžných betonů, samohutnicích betonů, potěrových a omítkových směsí na bázi cementu nebo směsí vyrobených z pojiva Stabilcem, aby byl eliminován případný vznik mikrotrhlin. Ještě výraznějších výhod může být dosaženo v případě, že přísada je použitá u sanačních malt s kompenzovaným smršťováním nebo u směsi, kde byl použitý Expancrete, protože uvedené systémy umožnují následnou expanzi v prvních dnech vyzrávání bez ohledu na to, zda jsou umístěny ve vlhkém prostředí nebo na vzduchu.

Mapecure SRA a Expancrete spolu vytváří vzájemný efekt, protože na rozdíl od použití těchto výrobků odděleně jsou doplňkové výhody efektivnější a zajišťují tak dosažení vlastností malt a betonů, které jsou u cementových systémů za normálních okolností nedosažitelné.

Mapecure SRA je kompatibilní se všemi tradičními superplastifikačními přísadami na bázi naftalensulfonátů řady Mapefluid, akrylovými přísadami řady Dynamon a se všemi cementy, které jsou vyrobeny ve shodě s normou UNI ENV 197/1

Spotřeba
Malty: 0,25-0,5 % hmotnostních.
Betony: 5-8 litrů na m3

Balení
Kanystry 10 kg;
Lahvičky 0,25 kg.
Výrobky na sportovní povrchy
Výrobky na keramiku a přírodní kámen
Výrobky na pružné a textilní krytiny
Výrobky na akustickou izolaci
Výrobky na zhotovení cementových a pryskyřičných podlah
Výrobky pro stavebnictví
Výrobky na dřevěné krytiny
Přísady do betonu
Výrobky na zesílení konstrukcí
Výrobky na opravy zdiva
Výrobky na tepelnou izolaci
Výrobky na ochranné a dekorativní nátěry a stěrky
Výrobky na hydroizolaci
Výrobky pro podzemní stavitelství
Pružné těsnicí tmely a lepidla
Výrobky pro loďařský průmysl
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy