systemguide
Produkter
Reklamationshåndtering
Fremgangsmåde ved en reklamation:


1. Kontakt Mapei A/S på tlf. (+45) 69 60 74 80, og bed om at blive stillet om til din kontaktperson.

2. Din kontaktperson vil vejlede dig mht. udfyldelse af reklamationsskemaet, eller du kan hente skemaet her.
Reklamationsskema

3.
Det udfyldte reklamationsskema sendes til: (kundeservice@mapei.dk) til registrering. Du får oplyst, hvornår du kan forvente at blive kontaktet vedr. reklamationen. Dette sker skriftligt inden for 3 arbejdsdage efter registrering af reklamationsskemaet.

Som kunde modtager du et standardbrev med oplysning om, at reklamationen er blevet registreret med tilhørende reklamationsnummer. Dette nummer fungerer som referencenummer ved alle efterfølgende henvendelser i sagen. Dokumentet indeholder yderligere oplysninger om, hvordan reklamationsprocessen forløber.

4. Reklamationssagen overdrages til yderligere intern håndtering. Al dokumentation, fx kopier af korrespondance, fragtbrev, fakturaer osv. vedlægges reklamationssagen.

How to forward a claim:


1. Call Mapei A/S, tel. (+45) 69 60 74 80, and ask to be connected to your customer contact.

2. Your customer contact can guide you through the filling out of the customer complaints form, or you can download it here.
Complaints form

3.
The completed complaints form is to be sent to (kundeservice@mapei.dk) for registration. You will be contacted in writing within 3 working days after the registration of your case.

It will be sent you a confirmation letter with a reference code to your claim. This code will serve as your reference id during the entire process as we process your case. The letter will additionally contain further information about our claims processing.

4. Your complaint will be forwarded for internal handling. All documentation such as copies of correspondence, invoices, consignment notes etc. will be enclosed.
Mapei Denmark A/S Park Allè 14, 6600 Vejen - Tlf: 45 69 60 74 80 - post@mapei.dk - Kundeservice: kundeservice@mapei.dk Cookie Politik Persondata Politik