Οδηγός επιλογής Συστημάτων
Προϊόντα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 75 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ. Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ MAPEI ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΗ Mapei δραστηριοποιείται στο χώρο για περισσότερα από 75 χρόνια και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε μικρές και μεγάλες κατασκευές και σε έργα αποκατάστασης και συντήρησης κτηρίων, που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Ιταλίας και του κόσμου. Η ιστορία της Mapei έχει προφανώς στενό δεσμό με τη χώρα ίδρυσής της, την Ιταλία, και είναι επίσης η ιστορία μίας εταιρείας που λειτουργεί με τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, έτοιμη να δεχτεί τις προκλήσεις της νέας χιλιετίας.

Όλα αυτά ακολουθούν μία σαφώς καθορισμένη εταιρική φιλοσοφία: εξειδίκευση στον κόσμο των κατασκευών, διεθνοποίηση, έρευνα και ανάπτυξη για όλο και πιο τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη όλων των πελατών μας, ομαδική εργασία, μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια όλων αυτών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας και φροντίδα για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

H MAPEI HELLAS ακολουθώντας τη στρατηγική της μητρικής εταιρείας, θέτει ως σκοπό να κατακτήσει ηγετική θέση στην αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων για κτηριακές εφαρμογές, μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών της και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών (εργαζόμενοι, προμηθευτές, τοπικές κοινότητες, αρχές, ιδιοκτήτες).

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, συμφωνεί να εφαρμόζει και να διατηρεί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά ISO 9000 των προτύπων και σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

• Προσδιορίζει τις απαιτήσεις των πελατών προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και προβλέπει τις μελλοντικές προσδοκίες τους.

• Δημιουργεί και διατηρεί ένα πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, όπου όλοι οι εργαζόμενοι εμπλέκονται στην επίτευξη της ικανοποίησης πελάτη και στους στόχους της εταιρείας.

• Ικανοποιεί τις προσδοκίες τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών, μέσω της ουσιαστικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων της και των σχετικών πόρων.

• Λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται σε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες και δεδομένα.

• Δημιουργεί αποτελεσματικές σχέσεις με τους βασικούς προμηθευτές για την προώθηση της αειφόρου και γόνιμης ανταλλαγής.

• Γνωρίζει και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες που εμπλέκονται στις δραστηριότητες της εταιρείας.

• Επικοινωνεί με πλήρη διαφάνεια.
Μαπέι Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Θέση Δημοσιές Ριτσώνας, Τ.Θ. 19243 - 34100 Χαλκίδα - Τηλέφωνο +30 22620 71906 - Fax +30 22620 71907 - mapeihellas@mapei.gr Πολιτική Cookie ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ