Οδηγός επιλογής Συστημάτων
Προϊόντα
Πιστοποιητικά ISO 9001
Η ποιότητα είναι η κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές διαχειριστικό πρότυπο που σκοπό έχει να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός, προκειμένου να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, με το βέλτιστο τρόπο. Αποτελεί το πιο δημοφιλές πρότυπο παγκοσμίως και ένα δυναμικό εργαλείο οργάνωσης και διαρκούς βελτίωσης για κάθε οργανισμό.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι μεταξύ άλλων:
• Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
• Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και η διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου
• Η προσέλκυση επενδύσεων
• Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
• Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων
• Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών

Η ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ δεσμεύεται να εφαρμόζει και να διατηρεί ένα ΣΔΠ, που συμμορφώνεται με το ISO 9001, ακολουθώντας την εταιρική φιλοσοφία του ομίλου για συνεχή ανάπτυξη, εξέλιξη και βελτίωση.
Πιστοποιητικό ISO 9001 GR
Πιστοποιητικό ISO 9001 EN
Πιστοποιητικό ISO 9001 EN IQnet
Μαπέι Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Θέση Δημοσιές Ριτσώνας, Τ.Θ. 19243 - 34100 Χαλκίδα - Τηλέφωνο +30 22620 71906 - Fax +30 22620 71907 - mapeihellas@mapei.gr Πολιτική Cookie ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ