Οδηγός επιλογής Συστημάτων
Προϊόντα
LEED
Η μακροχρόνια δέσμευση της Μαπέι απέναντι στο περιβάλλον, περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, τα προϊόντα και τις διαδικασίες μας.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Πράσινης Δόμησης (USGBC) των Η.Π.Α., το σύστημα αξιολόγησης “πράσινων” κτηρίων LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ενθαρρύνει και επιταχύνει παγκοσμίως την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης και οικολογικής δόμησης και ανάπτυξης, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής καθολικά κατανοητών και αποδεκτών εργαλείων και κριτηρίων απόδοσης. Το LEED προωθεί μια ολιστική προσέγγιση της βιωσιμότητας στη δόμηση, λαμβάνοντας υπόψιν την απόδοση σε πέντε τομείς-κλειδιά για την ανθρώπινη και την περιβαλλοντική υγεία: τη βιώσιμη ανάπτυξη του οικοπέδου, την εξοικονόμηση νερού, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την επιλογή υλικών και την ποιότητα περιβάλλοντος του εσωτερικού χώρου.
LEED
MAPEI ΚΑΙ LEED
12 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η MAPEI ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ
ECO ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ECO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
DAM mapei
Μαπέι Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Θέση Δημοσιές Ριτσώνας, Τ.Θ. 19243 - 34100 Χαλκίδα - Τηλέφωνο +30 22620 71906 - Fax +30 22620 71907 - mapeihellas@mapei.gr Πολιτική Cookie ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ