Οδηγός επιλογής Συστημάτων
Προϊόντα
Προϊόντα για την Κατασκευή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξωτερική θερμομόνωση
Επισκευή ρηγματωμένου σκυροδέματος με ενέσιμες ρητίνες ή με μη συρρικνούμενα συνδετικά
Υποκατηγορίες
EPOJET
Υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών ...
EPOJET LV
Εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών, με πολύ χαμηλό ...
EPORIP
Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, ...
EPORIP TURBO
Πολυεστερική ρητίνη, δύο συστατικών, υπερταχείας ...
FOAMJET F
Ενέσιμη ρητίνη πολυουρεθάνης υπερταχείας πήξεως, ...
FOAMJET T
Εξαιρετικά ταχύπηκτη δύο συστατικών ενέσιμη ...
STABILCEM
Υπέρρευστο, διογκούμενο, τσιμεντοειδές, συνδετικό ...
STABILCEM ARS
High-strength, cementitious sulphate binder for making fluid slurry and/or super-fluid ...
Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους
Προϊόντα για Εύκαμπτες και Υφαντές Επικαλύψεις και Αθλητικά Δάπεδα
Προϊόντα για Ηχομονώσεις
Τσιμεντοειδείς και Ρητινούχες Επικαλύψεις Δαπέδων
Προϊόντα για την Κατασκευή
Προϊόντα για Ξύλινα Δάπεδα
Πρόσθετα Σκυροδέματος
Προϊόντα για Δομική Ενίσχυση
Προϊόντα για την Επισκευή Τοιχοποιίας
Προστατευτικές και Διακοσμητικές Επικαλύψεις Τοιχοποιίας
Προϊόντα για Στεγάνωση
Προϊόντα για Υπόγεια Έργα
Ελαστικά σφραγιστικά και κόλλες
Πρόσμικτα Άλεσης Τσιμέντου
Products for the marine industry
Μαπέι Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Θέση Δημοσιές Ριτσώνας, Τ.Θ. 19243 - 34100 Χαλκίδα - Τηλέφωνο +30 22620 71906 - Fax +30 22620 71907 - mapeihellas@mapei.gr
www.lexicon.it