Οδηγός επιλογής Συστημάτων
Προϊόντα
Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους
Πληροφορίες προϊόντος
Φυλλάδια
Οδηγοί Επιλογής
Τεχνικές Οδηγίες και Εγχειρίδια
Ελαστικά σφραγιστικά
Υποκατηγορίες
1/3
Successiva
FLEXCOLOR
Αρμόστοκος ενισχυμένος με πολυμερή, έτοιμος ...
FUGA FRESCA
Βαφή με βάση ακρυλική ρητίνη σε υδατικό διάλυμα ...
KERACOLOR PPN
Κονίαμα ποζολανικής δράσης, ταχύπηκτο, με πολύ ...
KERAPOXY
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος και κόλλα, ...
KERAPOXY DESIGN
Εποξειδικός, οξύμαχος, διακοσμητικός αρμόστοκος ...
KERAPOXY P
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος δύο συστατικών, ...
KERAPOXY SP
Εποξειδικός αρμόστοκος τριών συστατικών με ...
MAPEDRAIN 1K GROUT
Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού, με ...
MAPEDRAIN 3K GROUT
Εποξειδικό κονίαμα τριών συστατικών με ικανότητα ...
MAPEFLEX AC4
Βαφόμενο, πυράντοχο ακρυλικό σφραγιστικό, για ...
1/3
Successiva
Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους
Προϊόντα για Εύκαμπτες και Υφαντές Επικαλύψεις και Αθλητικά Δάπεδα
Προϊόντα για Ηχομονώσεις
Τσιμεντοειδείς και Ρητινούχες Επικαλύψεις Δαπέδων
Προϊόντα για την Κατασκευή
Προϊόντα για Ξύλινα Δάπεδα
Πρόσθετα Σκυροδέματος
Προϊόντα για Δομική Ενίσχυση
Προϊόντα για την Επισκευή Τοιχοποιίας
Προστατευτικές και Διακοσμητικές Επικαλύψεις Τοιχοποιίας
Προϊόντα για Στεγάνωση
Προϊόντα για Υπόγεια Έργα
Ελαστικά σφραγιστικά και κόλλες
Πρόσμικτα Άλεσης Τσιμέντου
Products for the marine industry
Μαπέι Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Θέση Δημοσιές Ριτσώνας, Τ.Θ. 19243 - 34100 Χαλκίδα - Τηλέφωνο +30 22620 71906 - Fax +30 22620 71907 - mapeihellas@mapei.gr Πολιτική Cookie ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ