Συστήματα
Προϊόντα
Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους
Πληροφορίες προϊόντος
Οδηγοί Επιλογής
Φυλλάδια
Ελαστικά σφραγιστικά
Υποκατηγορίες
1/3
Successiva
FLEXCOLOR
Αρμόστοκος ενισχυμένος με πολυμερή, έτοιμος ...
FUGA FRESCA
Βαφή με βάση ακρυλική ρητίνη σε υδατικό διάλυμα ...
KERACOLOR PPN
Κονίαμα ποζολανικής δράσης, ταχύπηκτο, με πολύ ...
KERAPOXY
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος, δύο συστατικών, ...
KERAPOXY DESIGN
Kerapoxy Design Εποξειδικός, οξύμαχος διακοσμητικός ...
KERAPOXY P
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος δύο συστατικών ...
KERAPOXY SP
Εποξειδικός αρμόστοκος τριών συστατικών με ...
MAPEDRAIN 1K GROUT
Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού, με ...
MAPEDRAIN 3K GROUT
Εποξειδικό κονίαμα τριών συστατικών με ικανότητα ...
MAPEFLEX AC4
Ακρυλικό σφραγιστικό, που βάφεται, για μετακινήσεις ...
1/3
Successiva
Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους
Ελαστικά σφραγιστικά και κόλλες
Προϊόντα για Εύκαμπτες και Υφαντές Επικαλύψεις
Προϊόντα για Ξύλινα Δάπεδα
Τσιμεντοειδείς και Ρητινούχες Επικαλύψεις Δαπέδων
Προϊόντα για Ηχομονώσεις
Προϊόντα για την Κατασκευή
Προϊόντα για Δομική Ενίσχυση
Προϊόντα για την Επισκευή Τοιχοποιίας
Προστατευτικές και Διακοσμητικές Επικαλύψεις Τοιχοποιίας
Προϊόντα για Στεγάνωση
Πρόσθετα Σκυροδέματος
Προϊόντα για Υπόγεια Έργα
Πρόσμικτα Άλεσης Τσιμέντου
Μαπέι Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Θέση Δημοσιές Ριτσώνας, Τ.Θ. 19243 - 34100 Χαλκίδα - Τηλέφωνο +30 22620 71906 - Fax +30 22620 71907 - mapeihellas@mapei.gr
www.lexicon.it