vodič kroz sustave
proizvodi
predanost očuvanju okoliša
Polaganje prirodnog kamena
Pored izbora odgovarajućeg prirodnog kamena pri popločavanju je važan i pravilan izbor sustava za polaganje kamena. Način polaganja, između ostalog, ovisi o mjestu ugradnje, vrsti prirodnog kamena, mehaničko-fizikalnim karakteristikama kamena, raspoloživoj visini za ugradnju kamena i vrsti veznog materijala.
Klasično polaganje na cementni mort sve se manje koristi prvenstveno zbog nedovoljne čvrstoće i neravnomjernog kompaktiranja. Najstariji način polaganja prirodnog kamena je polaganje direktno na cementni mort. Sloj debljine od 3 do 5 cm vlažne mješavine riječnog pijeska 0 - 4 mm i cementa zalijemo cementnim mlijekom te na njega polažemo kamene ploče. Premda se ovaj sustav do prije desetak godina najčešće upotrebljavao i za polaganje kamena na vanjskim površinama, sada ga više ne preporučujemo. Kako se oblogom samo od kamena ne postiže hidroizolacija vanjskih površina, u dužem kišnom periodu dolazi do prodiranja vode u mort, a voda koja se zimi smrzava izaziva degradaciju vlažnog morta. Na spojevima kamenih ploča često dolazi do iscvjetavanja, a salitra se iz cementnog morta izlučuje na nižim površinama. Osim toga, ovaj sustav ne osigurava dovoljno čvrst spoj cementnog mlijeka i kamenih ploča koje manje upijaju kao što su npr. škriljevac ili umjetni kamen.

Tekst u cijelosti možete pročitati u nastavku.
U prilogu
Polaganje prirodnog kamena
Mapei Croatia d.o.o. Purgarija 14 - Kerestinec, Sveta Nedelja - Tel 0800 0208 - Fax +385-1-3647-787 - mapei@mapei.hr Pravilnik o korištenju kolčića Pravilnik o privatnosti web stranice