Termék rendszerek
termékek
egészség- és környezetvédelem
Középpontban
17/08/2017
ErƑsödött a CSOK, nem csökkentett ĂĄrat az ĂĄfacsökkentĂ©s
5 százalékkal többen vették igénybe a CSOK-ot, mint egy évvel korábban. Az igénylƑk bonyolultnak találják az adminisztrációt, de összességében elégedettek a kedvezménnyel. Viszont az áfacsökkentésbƑl nem éreznek semmit. Épp ellenkezƑleg: többségük szerint emelkedtek az árak - derül ki a Mapei Kft. 2017. júliusában 1400 fƑ lakossági építtetƑ és felújító körében végzett online felmérésébƑl.
 
Az építkezƑk és felújítók 26%-a vette igénybe a CSOK-ot idén, 5%-kal többen, mint egy évvel korábban. Akik nem, leginkább (60%) azért, mert nem jogosultak a kedvezményre. A következƑ egy évben építkezést és felújítást tervezƑk 18%-a kalkulál úgy, hogy igénybe veszi a CSOK-ot, 25%-uk még bizonytalan.
 
„ÉrthetƑ az óvatosság. Három gyermek vállalása komoly felelƑsség, akárcsak a hitelbe kapott 10 millió forint visszafizetése. Sokakat további óvatosságra int az adminisztráció, ami ugyan valamelyest egyszerƱsödött, de még így is eléggé bonyolult” – véli Markovich Béla a Mapei Kft ügyvezetƑje.
 
Az igénylƑk 67 százaléka vélekedett úgy, hogy bonyolult a CSOK procedúrája, ennek ellenére többségében (60%) elégedettek voltak elégedett a kedvezménnyel.
 
Itt az áfa, hol az áfa?
 
A felmérés rávilágított, hogy áfacsökkentés ide, áfacsökkentés oda, a válaszadók szerint nem csökkentek az árak. Az építƑanyag árakat a válaszadók 82%-a, a munkadíjakat 87% érzik magasabbnak. Az építƑanyagok területén úgy vélik átlagosan 19% az áremelkedés, míg a munkadíjak területén ugyanez 23%.
 
„MeglepƑen közel jár az igazsághoz az emberek által érzékelt áremelés. Az ÉVOSZ építƑipari vállalkozók körében végzett friss felmérése szerint is országosan tíz százalék felett várható az építési költségek emelkedése az év második felében” – mondta Markovich Béla.
 
Hozzátette: Az áfacsökkentés hatására elvileg 20%-kal kellett volna csökkennie az áraknak,  ezzel szemben nem ezt tapasztaljuk a piacon.
 
Drágulnak az építƑanyagok, azonban az áremelkedés nem egyenletes, építƑanyagfajtáktól függƑen változó mértékƱ. Például a betonacél és a szerkezetépítƑ anyagok terén nagyobb volt az emelkedés, esetenként 25-30%, míg az építƑipari segédanyagok terén szerényebb 5-10%-os volt a drágulás.
 
JelentƑsen emelkedett a kivitelezƑi árak és munkadíjak mértéke is, amire a Markovich szerint mindenképpen szükség volt, miután az évek óta befagyott díjak az önköltség közelében tartották a vállalkozásokat, nem volt lehetƑségük fejlesztésre, növekedésre.
 
Mindemellett számottevƑen emelkedtek a munkabérek is az elmúlt egy évben, ami elkerülhetetlen volt az alacsony bérszínvonal, valamint az egyre nagyobb méreteket öltƑ szakemberhiány miatt.
 
„A felsorolt tényezƑk az építési költségek emelkedését vonják maguk után. Ezzel együtt az  áfacsökkentés óriási jelentƑséggel bír, lényegesen mérsékelte az áremelkedés mértékét. E nélkül most a kész házak illetve lakásárak legalább 20%-kal magasabbak lennének” – véli Markovich Béla.
 
Mapei Kft Sport Utca 2 - 2040 Budaörs - Telefonszåm 36-23-501670 - Fax 36-23-501666 - mapei@mapei.hu
www.lexicon.it