Termék rendszerek
termékek
egészség- és környezetvédelem
Középpontban
23/05/2018
A szakemberek félszegsége miatt våltozik a Mesterek Mestere Díj
Budapest, 2018. május 17. - Újra lehet pályázni a megújult Mesterek Mestere Díjra. Az elƑzƑ évektƑl eltérƑen 2018-ban nem a mesteremberek nyújthatják be közvetlenül a pályázatukat, hanem az elégedett megrendelƑk ajánlhatják Ƒket.A szakemberek szerénysége miatt volt szükség a változtatásra: sokan nem mertek pályázni.
 
„Nem tudsz egy jó szakembert? – teszi fel szinte mindenki a kérdést az ismerƑseinek, mielƑtt felújításba vagy építkezésbe kezd. És szinte mindenki ismer olyan jó szakembert, akit szívesen ajánlana az ismerƑseinek, mert kiváló munkát végez és nagyon rendes. Ɛket szeretnénk megtalálni, ehhez kérjük az építkezƑk és felújítók segítségét. Így szeretnénk minél több szakemberhez eljuttatni a pályázatot” – mondta Markovich Béla a Mapei Kft. ügyvezetƑje.
 
A korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a mesterek nem szeretik a pályázattal járó adminisztrációt és szerénykednek, nem szívesen „kérkednek” a munkáikkal. Ezért döntött a feltételek módosítása mellett a Mapei Kft., abban bízva, hogy így egyszerƱbb lesz pályázni és többekhez juthat el a kezdeményezés híre. A Mesterek Mestere díj célja éppen ez: az építƑ szakmák társadalmi elismerésének javítása, hogy vonzóvá tegye az építƑipart a fiatalok számára, megmutassa a szakma szépségeit és a jó példákat.
 
Így lehet pályázni
 
Az elégedett megrendelƑk a pályázat honlapjánajánlhatnak szakembereket. Ezután a Mapei Kft. felveszi a megadott elérhetƑségeken a szakemberrel a kapcsolatot, ahol tájékoztatja, hogy ajánlották a Mesterek Mestere díjra. Nevezni a honlapontalálható pályázati ív kitöltésével és beküldésével lehet.
 
A szakemberek ajánlásának határideje 2018. november 4. A díj országos és közönségdíj kategóriákban kerül kiosztásra. A fƑdíj odaítélésérƑl független szakmai zsƱri, míg a közönségdíjról online közönségszavazás dönt. A szakmai zsƱri legfontosabb szempontja, hogy a pályázó szakember felkészültsége szakmailag magas szinten legyen, és ez a benyújtott munkái alapján elbírálható legyen.A zsƱrizés során, a szakmaiságon és a bemutatott munkákon túl, szem elƑtt tartják, hogy az adott mester alkotásaival és munkásságával mennyire lehet a szakma számára példakép, követendƑ életút, míg a megrendelƑknek egy biztonságot adó mesterember.
 
A közönségszavazásra 2019. januárjában kerül sor, a díjátadó pedig februárban kerül megrendezésre. A díjazottak jelentƑs erkölcsi és anyagi elismerésben részesülnek és használhatják a Mesterek Mestere címet. A szakembert ajánlók nyereménysorsoláson vehetnek részt.
 
A Mesterek Mestere Díj honlapja: www.mapei.hu/mesterekmestere
 
A Mesterek Mestere díj eddigi díjazottjai:
2017. Magyarország Mesterek Mestere: Szabó József és Deák Sándor (megosztott elsƑ díj)
2017. Mesterek Mestere Közönségdíj: Katona Attila, Budapest
2016. Magyarország Mesterek Mestere: Vancsó László, Acsa
2016. Mesterek Mestere Közönségdíj: Magyari Csaba, Pécs
2015. Magyarország Mesterek Mestere: Filó Mihály, Budapest
2015. Mesterek Mestere Közönségdíj: Kiss Tamás, Nagykereki
2015. Tiszteletbeli Mesterek Mestere Díj: Ratskó István, Budapest
Mapei Kft Sport Utca 2 - 2040 Budaörs - Telefonszåm 36-23-501670 - Fax 36-23-501666 - mapei@mapei.hu Cookie Policy Privacy Policy