systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Reklamasjonshåndtering
Slik går du frem ved en reklamasjonshenvendelse:


1. Ta kontakt med Mapei AS på tlf. (+47) 62 97 20 00, og be om å bli satt til din kundekontakt.

2. Din kundekontakt vil veilede deg med utfylling av reklamasjonsskjema, eller du kan laste ned skjemaet her.
Reklamasjonsskjema

3.
Utfylt reklamasjonsskjema sendes til: (complaints@mapei.no) for registrering. Du vil bli opplyst om et tidspunkt for når du vil bli kontaktet angående reklamasjonen. Dette vil skje skriftlig innen 3 virkedager etter at reklamasjonsskjema er registrert.

Det vil bli sendt ut ett standardbrev til deg som kunde med melding om at reklamasjonen er registrert med tilhørende reklamasjonsnummer. Dette nummeret vil fungere som referansenummer ved all videre kontakt vedrørende saken. Dokumentet vil inneholde ytterligere opplysninger om hvordan reklamasjonsprosessen forløper.

4. Reklamasjonssaken sendes for videre intern håndtering. All dokumentasjon, som kopier av korrespondanse, fraktbrev, fakturaer etc. vedlegges reklamasjonssaken.
 

How to forward a claim:


1. Call Mapei AS, tel. (+47) 62 97 20 00, and ask to be connected to your customer contact.

2. Your customer contact can guide you through the filling out of the customer complaints form, or you can download it here.
Complaints form

3.
The completed complaints form is to be sent to(complaints@mapei.no) for registration. You will be contacted in writing within 3 working days after the registration of your case.

It will be sent you a confirmation letter with a reference code to your claim. This code will serve as your reference id during the entire process as we process your case. The letter will additionally contain further information about our claims processing.

4. Your complaint will be forwarded for internal handling. All documentation such as copies of correspondence, invoices, consignment notes etc. will be enclosed.
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy