systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Reklamasjonspolicy
Mapei AS skal etterleve kravene i NS ISO 10002 for kontinuerlig forbedring av prosessene for reklamasjonshåndtering og kundebehandling i forbindelse med klager.

Ved å styre bedriftens reklamasjonshåndtering på en virkningsfull og effektiv måte skal
dette tjene egen organisasjon, og våre kunder slik at man oppnår økt kundetilfredshet.
Korrekt behandling kan føre til forbedring av produkter og prosesser, og dette vil ha
innvirkning på kundenes lojalitet og bedriftens omdømme.

Reklamasjonshåndtering ihht. NS ISO 10002 skal ivareta følgende fokusområder:

  • Gi klager åpen tilgang til egen klagebehandlingsprosess.
  • Være et verktøy for å bedre bedriftens prestasjonsevne ved å løse klager og reklamasjoner på en måte som både klager og bedrift kan være fornøyd med.
  • Forbedring av identifikasjon av årsakene til reklamasjoner, og å eliminere disse.
  • Danne grunnlag for kontinuerlig forbedring ved å analysere og gjennomgå klagebehandlingsprosessen.
  • Kunden skal få skriftlig tilbakemelding innen 3 virkedager etter at reklamasjonen er mottatt.
  • Det skal tilstrebes at det ikke går mer enn 5 virkedager fra kunden har reklamert (registrert mottatt hos oss), til saksbehandling er påbegynt.
  • Reklamasjonspolicy skal være tilgjengelig på bedriftens webområde.
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy