systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Betongreparasjon
Nedbrytning av betong kan skape problemer og få store konsekvenser.
Våre systemer for betongrehabilitering beskriver komplette løsninger for reparasjon/oppgradering av skadet betong.

Her inngår følgende løsninger:
Porefylling av betongflater med sementbasert sparkel
Norsk Standard L42.3

FDV
FERDIGBLANDET MØRTEL OG SPESIALBETONG

GENERELL INFORMASJON
DUGGPUNKT
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy