systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Tunnel og Anlegg (UTT)
Norden
Vito Reinstadler
Business Unit Manager UTT Nordic
v.reinstadler@utt.mapei.com
----------------------
Elena Dal Martello
Product Specialist UTT Nordic
Mob. +47 457 70 042
elena.dalmartello@utt.mapei.com

Norge
Kenneth Gundersen
Country Manager UTT Norway
Mob. +47 940 03 449
kenneth.gundersen@mapei.no
----------------------
Rune Espeseth
Sales Engineer
Mob. +47 900 49 184
rune.espeseth@mapei.no
----------------------
Bjarne Ruud
Engineer
Mob. +47 907 66 921
bjarne.ruud@mapei.no
----------------------
Roy Hansen
Engineer
Mob. +47 907 44 830
roy.hansen@mapei.no

MAPEI Shotcrete Test Centre (STC)
André Willy Ruggli
Technician
Mob. +47 950 34 611
andre.ruggli@mapei.no
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no
www.lexicon.it