Vårt miljøengasjement
Mapeiskolen
Frode Ek Skarnes
Personalsjef
Tlf. dir. +47 62 97 20 65
Mob. +47 957 58 954
frode.ek.skarnes@mapei.no
----------------------

Mapeiskolen er bedriftens overordnede paraply for kompetanseutvikling,
vår lærlingeordning og samarbeid skole-næringsliv.
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: +47 62 97 20 99 - Kundeservice faks: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no
www.lexicon.it