Vårt miljøengasjement
Mapeiskolen
Jannicke Stenberg Mykkestue
Leder Mapeiskolen
Tlf. dir. +47 62 97 20 96
Mob. +47 951 75 202
jannicke.stenberg.mykkestue@mapei.no
----------------------

Mapeiskolen er bedriftens overordnede paraply for kompetanseutvikling,
vår lærlingeordning og samarbeid skole-næringsliv.
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no
www.lexicon.it