systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Byggkeramikk
Bom og delaminering av skifer som er limt til underlaget unngås ved at man benytter systemer som er testet og gjennomprøvd og tilfredsstiller de funksjonskrav og belastninger som skifergulvet utsettes for. Systemdatabladene for liming av skifer beskriver dette.

Forblending med tørrmur av skifer krever en riktig utførelse dersom muren skal holdes på plass uten tradisjonell bruk av mørtel mellom skiftene. Anvisningen i systemdatabladet gir en veiledning i hvordan dette kan utføres på en god og sikker måte.

Liming av skifer
Forblending med tørrmur
Liming av Høgseter/Otta Pillarguri-skifer
Liming av steinpaneler
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy