systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
VÅRE "GRØNNE RETNINGSLINJER"
Noen ser kanskje på sin egen miljøpåvirkning som en dråpe i havet. Vi i MAPEI ser den mer som en stein som slippes i en dam. Den har ringvirkninger som sprer seg utover.
MAPEIs langvarige miljøengasjement omfatter våre anlegg, produkter og prosesser − alt fra å produsere minst mulig avfall til å bruke mest mulig resirkulert materiale. I tillegg fokuserer Forskning & Utvikling på å fremstille økologisk bærekraftige produkter og systemer som verken inneholder løsemiddel eller forurensende stoffer.

Mapei er en stolt nyskaper av miljømessige ansvarlige løsninger og produserer mer enn 150 produkter som er i samsvar med LEED. Det er bransjens største utvalg av miljøvennlige produkter.

Les mer om LEED
Om BREEAM NOR
Mapei og BREEAM NOR
Environmental Product Declarations (EPD)
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy