systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
stay updated with
Realtà Mapei International
Realtà Mapei International
Søk etter utgavenummer eller en artikkel
Annenhver måned blir 110 000 eksemplarer av Mapeis firmaavis, Realta Mapei, trykket og distribuert pr. post til abonnenter i Italia og i andre land. Antall abonnenter er ca. 96 000.

Realta Mapei er selskapets største kommunikasjonsmedium for byggebransjen og andre som kjenner til, og bruker Mapeis produkter. Bladet omhandler mange forskjellige temaer: de mest interessante prosjekter hvor Mapeis produkter er brukt, tekniske artikler, byggeforskrifter, informasjon om produkter og korrekt bruk av de forskjellige produktene, messer, aktuelle saker og nyheter på markedet. Det berører alle aspekter av byggebransjen og er relevant for fagfolk på alle trinn i byggeprosessen: arkitekter, ingeniører, landmålere, flisleggere, produsenter, detaljhandlere, høyblokkadministratorer, handelsorganisasjoner, teknisk presse, annonsebyråer, banker etc.

Den italienske versjonen er nå komplettert med en engelskspråklig versjon - Realta Mapei International, som gis ut 3 ganger pr. år (50 000 eksemplarer) og distribueres over hele verden.
INNHOLD: Nyheter, kommunikasjon, kuriositeter, distribusjon, messer, kurs, teamwork, sport, marked, forskrifter, nye prosjekter, blikk på andre deler av verden, referanser, historiske referanser, forskning, betongteknologi, supplement etc.
Siste utgave
Realtà Mapei International 70
Periodisitet:
4 nummer pr. år
Distribusjon:
50000 eksemplarer
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy