produkty
Produkty do montażu posadzek drewnianych
Kleje jednoskładnikowe poliuretanowe i dwuskładnikowe epoksydowo-poliuretanowe
inne podlinie
inne produkty
Atest higieniczny
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
Powiązane referencje
ULTRABOND P902 2K
Karta techniczna
Polish
inne języki
Karta charakterystyki
Dwuskładnikowy klej poliuretanowoepoksydowy do przyklejania parkietu każdego rodzaju i formatu. Również na ogrzewanie podłogowe.
DANE TECHNICZNE:
Postać: składnik A: pasta, składnik B: pasta.
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 90:10.
Maksymalny czas użytkowania: 60-70 min.
Czas schnięcia otwartego: 1 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godz.
Szlifowanie: po 3 dniach.
Nakładanie: pacą zębatą.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: 1,0-1,5 kg/m² − zależy od zastosowanej pacy i od równości podłoża.
Opakowania: pojemniki 10 kg (składnik A: 9 kg, składnik B: 1 kg).
Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Produkty do montażu wykładzin elastycznych i tekstylnych
Produkty do montażu posadzek drewnianych
Specjalistyczne produkty linii budowlanej
Posadzki mineralne i żywiczne
Membrany syntetyczne
Domieszki do betonu
Uszczelnienia i izolacje przeciwwodne
Ocieplenia, tynki i farby
Glazurnik
Buildfix
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl Politykę Cookie Polityka Prywatności