produkty
List Giorgio Squinzi w 80tą rocznicę powstania Grupy MAPEI
MAPEI powołana do tego, by odgrywać czołową rolę w procesie innowacji na rzecz budownictwa, nierzadko wyprzedzając potrzeby rynku, nigdy z wytyczonej ścieżki nie zeszła – to pierwsza myśl, jaką chciałbym się podzielić w 80. rocznicę powstania firmy.

Ten kierunek wyznaczył mój ojciec Rodolfo i jako pierwszy nim podążył, z odwagą i determinacją, wiedziony przekonaniem (w epoce pod wieloma względami pionierskiej), że postęp i udoskonalenia szybko i radykalnie zmienią oblicze sektora „materiałów pomocniczych dla budownictwa i przemysłu” (po włosku „Materiali Ausiliari per l’Edilizia e l’Industria” – skąd skrót MAPEI). Założył firmę, która po dziś dzień nieprzerwanie rośnie, czerpiąc siłę z symbiozy, jaką daje połączenie wartości rodzinnych z przymiotami przedsiębiorczości. Owoce, jakie MAPEI przyniosła, są niezwykłe. Widać to jeszcze lepiej, gdy cofniemy się 10 lat wstecz i odniesiemy do wyników, jakie z dumą prezentowaliśmy publicznie podczas pierwszej oficjalnie celebrowanej rocznicy. Rynek budowlany na świecie zmienił się w tym czasie diametralnie: w niektórych krajach, jak we Włoszech czy we Francji istotnie się skurczył, w innych – wręcz przeciwnie.

MAPEI skutecznie adaptuje się do okoliczności: bronimy pozycji we Włoszech, gdzie rynek zmniejszył się o połowę, i rośniemy od 62% do 82% w innych częściach globu, poprzez pozyskiwanie nowych udziałów rynkowych i rozbudowę Grupy o nowe przedsiębiorstwa. Rośniemy i adaptujemy się do warunków rynkowych, ale nie zmieniamy kursu - poszerzanie oferty produktowej nigdy nie odbywa się w oderwaniu od trzech fundamentów tak charakterystycznych dla MAPEI: specjalizacji, internacjonalizacji oraz zaangażowania w badania i rozwój.

Z biznesowego punktu widzenia wzrost konkurencyjności zawdzięczamy otwarciu wielu zakładów produkcyjnych na świecie i objęciu zasięgiem naszych działań wielu nowych krajów.
Obecnie Grupa MAPEI to 81 oddziałów, 18 centrów badawczo-rozwojowych (koordynowanych przez nadrzędne korporacyjnie i pierwsze historycznie laboratorium w Mediolanie), 70 fabryk (każda wyposażona w laboratorium kontroli jakości) funkcjonujących w 32 krajach. Tylko na przestrzeni ostatnich 10 lat Grupa MAPEI powiększyła się o 20 nowych przedsiębiorstw (tych budowanych od podstaw oraz tych już istniejących, przez Grupę MAPEI przejętych). Internacjonalizacja łączy się bezpośrednio ze wzrostem przychodów: z poziomu 150 miliardów lirów w roku 1990 po skonsolidowany wynik  w wysokości 725 milionów euro w roku 2001, z czego 57% stanowiły przychody oddziałów zlokalizowanych poza Italią. W latach 2006 - 2016 ilość specjalistycznych linii produktowych wzrosła z dziewięciu do szesnastu, zaś liczba pracowników – z poziomu 500 (lata 90te), przez 4800 (rok 2006) do blisko 10 000 obecnie. 12% załogi pracuje w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Za tymi danymi stoją fantastyczne historie sukcesu w niektórych regionach świata, jak Ameryka Północna, Wielka Brytania, Polska, Europa Północna i szeroko pojęty obszar Azji-Pacyfiku.

Wzrost był od zawsze moją obsesją: zdrowy, zrównoważony i stały, na każdym etapie tworzący podwaliny do dalszego rozwoju. Wzrost transparentny, nie na skróty, ale zgodnie z założeniami procesu internacjonalizacji, kraj za krajem (to jedna z kotwic naszej korporacyjnej misji). Wzrost opisany staranie wybranymi celami, po to by był stabilny i służył tworzeniu coraz lepszych produktów. Wzrost z poszanowaniem stanu środowiska naturalnego, odzwierciedlony w konkretnych zadaniach na wszystkich poziomach organizacji, bo produkty firmy, która sama w sobie nie jest pro-ekologiczna, nie mogą być uznane za ekologiczne, a zrównoważone budownictwo oznacza rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi, wodą, energią i materiałami nieodnawialnymi, przy jednoczesnej redukcji emisji gazów, ilości ścieków i odpadów stałych.
Do tego dodać należy ważną społeczną rolę MAPEI, która dla mnie jest kwestią standardu – jak stawać się coraz bardziej konkurencyjnym bez ujemnego bilansu czy spadku przychodów, bez uciekania się do redukcji zatrudnienia czy redukcji wynagrodzeń, za to systematycznie wspierając wydarzenia sportowe, przedsięwzięcia artystyczne oraz programy naukowe.

Taka globalna wizja „jak robić biznes” opiera się na ludziach i ich przyrodzonych możliwościach – to oni tworzą niezwykły świat MAPEI. Osiągnęliśmy fantastyczne rezultaty dzięki niezrównanej ekipie niemal 10 000 ludzi, którym przy okazji jubileuszu 80-lecia firmy chciałbym z całego serca podziękować. To za ich przyczyną urzeczywistnia się niezwykła kombinacja kreatywności i innowacji - sedno kultury biznesowej MAPEI. Nowe pomysły uruchamiają procesy innowacyjne, które z kolei prowadzą nas do kolejnych nowych pomysłów. Ten samonapędzający się fantastyczny mechanizm staje się faktem tylko przy udziale szczególnych ludzi i w środowisku zachęcającym do kreatywności, gdzie cele są klarowne, a dążenie do tego, by stawać się lepszym - namacalne.

Transparentność i skuteczność, by tworzyć innowacyjne rozwiązania i gwarantować rezultaty z najwyższej półki: ten pomysł na MAPEI podziela fantastyczna grupa ludzi, których przeznaczeniem jest rozwój przez jeszcze wiele, wiele lat. Łączy nas przekonanie – co czyni tę ważną rocznicę w historii MAPEI jeszcze bardziej znaczącą – że, jak powiedział kiedyś papież Jan Paweł II ”przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.


C.E.O.
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl Politykę Cookie Polityka Prywatności