produkty
Aktualności
26/01/2012
Jak się zalogować do indywidualnego konta punktowego w Programie Partnerskim dla Wykonawców MAPEI?
Przede wszystkim trzeba być Uczestnikiem Programu i posiadać indywidualny numer Uczestnika.

INDYWIDUALNY LOGIN
LOGIN to 6 cyfr, czyli NUMER UCZESTNIKA POPRZEDZONY ZERAMI.
Na przykład:
Dla numeru Uczestnika 123 login to 000123
Dla numeru Uczestnika 5466 login to 005466
Dla numeru Uczestnika 34570 login to 034570
UWAGA! Login nie zawiera kropek. Zer nie można zastąpić literą O.

INDYWIDUALNE HASŁO
HASŁO do logowania generowane jest przez system (indywidualnie dla każdego Uczestnika) i składa się z kombinacji liter i liczb.
Każdy Uczestnik Programu otrzyma odrębny komunikat z Biura Programu informujący go o jego indywidualnym haśle. Prosimy o zmianę hasła po pierwszym logowaniu.
UWAGA! Prosimy zwracać uwagę na wielkość liter. Hasło nie zawiera kropek ani innych znaków przestankowych.

SPOSÓB INFORMOWANIA UCZESTNIKÓW O LOGINACH I HASŁACH
Ponieważ dane zawarte na indywidualnym koncie punktowym Uczestnika Programu (m.in. jego dane osobowe) są poufne, musieliśmy zastosować odpowiednie środki ostrożności w procesie przekazywania Uczestnikom loginów i haseł.
Uczestnicy, którzy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy aktywnie rejestrowali punkty i/lub wymieniali je na nagrody oraz potwierdzili nam aktualność numerów swoich telefonów komórkowych, w dniu 25 stycznia br. otrzymali SMS z informacją o loginie i indywidualnym haśle.
Uczestnicy, którzy w okresie dłuższym niż 12 miesięcy nie wykazywali aktywności w Programie, informację o loginie i haśle (wraz z załączoną prośbą o potwierdzenie swoich danych kontaktowych, jeśli wyrażają ochotę dalszego uczestnictwa w Programie) otrzymają listem poleconym.

Nowy system informatyczny do obsługi Programu wymagał również unifikacji numerów Uczestników. Z tego względu uległy zmianie numery Uczestnika zaczynające się od litery B lub M.
Wszystkie osoby, których numery Uczestnika zostały zmienione, otrzymają listem poleconym informację o zmianie numeru Uczestnika, wraz z loginem i hasłem do swojego indywidualnego konta punktowego. Zmiana numeru Uczestnika nie wpływa na zakres informacji dostępny na indywidualnym koncie punktowym, czyli będzie na nim uwidoczniona cała historia dotychczasowych kontaktów Uczestnika z Programem. 

Więcej informacji:
Biuro Programu Partnerskiego dla Wykonawców MAPEI
program.partnerski@mapei.pl
Tel. 22/ 595 42 38 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl
www.lexicon.it