produkty
Aktualności
13/07/2012
PUNKTY BEZ DATY WAŻNOŚCI AKCEPTUJEMY TYLKO DO 15 WRZEŚNIA 2012
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 września 2012 roku wycofujemy z obiegu te punkty Programu Partnerskiego MAPEI, które nie mają nadrukowanej daty ważności.
Program Partnerski trwa nadal, z tą zmianą, że po 15 września br. wymianie na nagrody podlegać będą tylko punkty z nadrukowaną na nich i obowiązującą datą ważności.
Wszyscy Uczestnicy Programu, którzy są w posiadaniu punktów bez daty, proszeni są o ich wysłanie do Biura Programu, celem rejestracji na indywidualnych kontach punktowych. Zgodnie z Regulaminem Programu jest na to czas jeszcze przez 2 miesiące od daty niniejszego komunikatu, czyli do 15 września br. Po upływie tego terminu punkty bez daty nie będą akceptowane.

Co zrobić, jeśli jesteś ciągle w posiadaniu punktów bez nadrukowanej daty ważności?

1.
Wymień punkty bez daty na nagrody, wysyłając do Biura Programu zamówienie na nagrodę (wraz z punktami) najpóźniej w dniu 15.09.2012 roku (liczy się data stempla pocztowego).

2.
Jeżeli zbierasz na większą nagrodę, zarejestruj punkty bez daty na swoim koncie punktowym. W tym celu wyślij punkty do Biura Programu najpóźniej w dniu 15.09.2012 roku (liczy się data stempla pocztowego). Punkty te zostaną zapisane na Twoim koncie, a Ty otrzymasz SMS-owe potwierdzenie ich rejestracji. Punkty wysłane do Biura Programu do 15 września br. i zarejestrowane na Twoim koncie zachowują ważność aż do momentu ich wymiany na nagrodę w dowolnym momencie w przyszłości.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do nas 0 22 / 595 42 38

(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00)

Napisz:          program.partnerski@mapei.pl

                        Biuro Programu Partnerskiego MAPEI
                        ul. Chałubińskiego 8
                        00-613 Warszawa
 

 
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl
www.lexicon.it