produkty
O Grupie Mapei
Mapei
Rodolfo Squinzi
Giorgio Squinzi
Firma Mapei powstała w Mediolanie w 1937 roku i jest dzisiaj światowym liderem w produkcji klejów i produktów chemicznych dla budownictwa.

Od lat 60-tych Mapei realizuje strategię internacjonalizacji, by być jak najbliżej potrzeb lokalnych rynków i redukować do minimum koszty transportu.

Grupa obecnie składa się z 81 oddziałów i 70 fabryk funkcjonujących w 32 krajach na 5 kontynentach.

Firma zawsze przywiązywała wielką wagę do badań. 12% ogółu zatrudnionych oraz 5% obrotów  to inwestycja Grupy w badania i rozwój. 70% czasu i środków dedykowanych jest tworzeniu produktów przyjaznych dla środowiska, które spełniają wymagania LEED. Ponadto Mapei zbudowało sieć obsługi techniczno-handlowej z biurami na całym świecie, a oferowane doradztwo techniczne cenione jest przez architektów, inżynierów, firmy wykonawcze i inwestorów.

Dane kontaktowe do MAPEI na świecie: www.mapei.com
 


Founded in Milan in 1937, Mapei is today’s world leader in the production of adhesives and chemical products for building.

Starting in the 1960’s Mapei put its strategy of internationalization into action in order to have maximum proximity to the needs of local markets and reduce shipping costs to a minimum.

The Group now counts 81 subsidiaries with 70 production facilities in operation over 32 countries and 5 continents.

Mapei has always placed great emphasis on research. In fact, the Group invests 12% of its company’s total work-force and 5% of its turnover in R&D; in particular, 70% of its R&D efforts are directed to develop eco-sustainable and environmentally friendly products which meet LEED requirements. Furthermore, Mapei has developed a sales and technical service network with offices all over the world and offers an efficient Technical Assistance Service that is valued by architects, engineers, contractors and owners.

Contact to MAPEI Group in the world:
www.mapei.com 
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl Politykę Cookie Polityka Prywatności