produkty
Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Kleje cementowe szybkowiążące
inne podlinie
inne produkty
Powiązane referencje
ELASTORAPID
Karta techniczna
Polish
inne języki
Deklaracja właściwości użytkowych
Polish
Karta charakterystyki
Wysokoodkształcalny, wysokowydajny, szybkowiążący i szybkoschnący, dwuskładnikowy, tiksotropowy klej cementowy o wysokich parametrach, do płytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego, o przedłużonym czasie schnięcia otwartego.
DANE TECHNICZNE:
Maksymalny czas użytkowania: 60-75 min.
Czas schnięcia otwartego: około 30 min.
Spoinowanie: po 3 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 2-3 godz.
Pełne obciążenie: po około 24 godz. (w przypadku basenów pływackich i innych zbiorników wodnych czas ten wynosi 3 dni).
Odkształcalność zgodna z normą PN-EN 12004: klasa S2 − wysokoodkształcalny.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10.
Kolor: biały i szary.
Przechowywanie: składnik A − 12 mies., składnik B − 24 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 3-8 kg/m².
Opakowania: ELASTORAPID biały i szary: zestawy 31,25 kg (składnik A: 25 kg + składnik B: 6,25 kg).
Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Produkty do montażu wykładzin elastycznych i tekstylnych
Produkty do montażu posadzek drewnianych
Specjalistyczne produkty linii budowlanej
Posadzki mineralne i żywiczne
Membrany syntetyczne
Domieszki do betonu
Uszczelnienia i izolacje przeciwwodne
Ocieplenia, tynki i farby
Glazurnik
Buildfix
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl
www.lexicon.it