produkty
Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Kleje cementowe lateksowe
inne podlinie
inne produkty
Powiązane referencje
ISOLASTIC
Karta techniczna
Polish
inne języki
Karta charakterystyki

Emulsja uelastyczniająca do zapraw klejowych Kerabond T, Kerafloor i Adesilex P10.

Zastosowanie
Isolastic jest lateksowym dodatkiem do zapraw klejących Kerabond T, Kerafloor i Adesilex P10, który wpływa na poprawę ich właściwości techniczno-użytkowych, dzięki czemu spełniają wymagania klasy C2S2 (kleje cementowe o podwyższonych parametrach i wysokoodkształcalne). Po wymieszaniu z Isolastic, kleje mogą być stosowane do układania wszelkiego rodzaju i formatu płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, płytek klinkierowych, terakoty, mozaiki szklanej, gresu polerowanego itp., na wszystkich rodzajach tradycyjnych podłoży, powierzchniach elementów betonowych, w tym również prefabrykowanych (jeżeli są wysezonowane przez co najmniej 3 miesiące), na ogrzewaniu podłogowym, na powierzchniach z drewna i płytach drewnopochodnych (jeśli są odpowiednio zamocowane i zagruntowane). Płytki mogą być układane również na płytach gipsowych i podłożach anhydrytowych, pod warunkiem, że zostały uprzednio zagruntowane.

Dane techniczne Kerabond T + Isolastic:
Maksymalny czas użytkowania:
ponad 8 godzin.
Czas schnięcia otwartego: 20-30 minut.
Korygowalność: do 45 minut.
Spoinowanie:
– na ścianach: po 4-8 godzinach,
– na podłogach: po 24-36 godzinach.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 24-36 godzinach.
Pełne obciążenie: po około 14 dniach.
Odkształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004: 
klasa S2 — wysokoodkształcalny.
Adesilex P10 + Isolastic rozcieńczony 1:1 z wodą: 
klasa S1 — odkształcalny.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6.
Przechowywanie: 24 miesiące.
Chronić przed mrozem.

Zużycie
0,35-6 kg/m2.

Opakowania
kanistry 25, 10 i 5 kg oraz butelki 1 kg pakowane po 12 sztuk.

Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Produkty do montażu wykładzin elastycznych i tekstylnych
Produkty do montażu posadzek drewnianych
Specjalistyczne produkty linii budowlanej
Posadzki mineralne i żywiczne
Membrany syntetyczne
Domieszki do betonu
Uszczelnienia i izolacje przeciwwodne
Ocieplenia, tynki i farby
Glazurnik
Buildfix
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl
www.lexicon.it