produkty
Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Kleje cementowe szybkowiążące
inne podlinie
inne produkty
Powiązane referencje
LATEX PLUS
Karta techniczna
English International
Karta charakterystyki

Lateksowa domieszka zwiększająca odkształcalność, przeznaczona do mieszania z klejem Keraquick oraz zaprawą Nivorapid.

Zastosowanie
Latex Plus jest domieszką przeznaczoną między innymi do mieszania z klejem Keraquick. Poprawia odkształcalność kleju w celu spełnienia wymagań klasy S2 (kleje wysokoodkształcalne) zgodnie z normą EN 12004. Dodanie Latex Plus pozwala na uzyskanie wysokoodkształcalnego, bardzo wydajnego, szybkowiążącego kleju, umożliwiającego montaż okładzin od góry (eliminując efekt osuwania), który nadaje się do montażu płytek ceramicznych, gresu, materiałów kamiennych, płyt izolacyjnych, płyt gipsowych itp., zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Szczególnie nadaje się do szybkiego montażu płytek ceramicznych i dużych płyt kamiennych (elewacje, balkony, tarasy itp.) w basenach pływackich i na podłożach odkształcalnych. Latex Plus powinien być stosowany jako płyn zarobowy, całkowicie zastępujący wodę.

Dane techniczne Latex Plus + Keraquick
Czas zachowania właściwości roboczych:
30 minut.
Czas schnięcia otwartego: 10-15 minut.
Korygowalność: do 15 minut.
Spoinowanie: po 2-3 godzinach.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 2-3 godzinach.
Pełne obciążenie: po około 24 godzinach (3 dni dla niecek i basenów).
Odkształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004:  
klasa S2 − wysokoodkształcalny.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10.
Przechowywanie (Latex Plus): 24 miesiące.

Zużycie
0,7-1,3 kg/m2.

Opakowania
kanistry 10 kg.

Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Produkty do montażu wykładzin elastycznych i tekstylnych
Produkty do montażu posadzek drewnianych
Specjalistyczne produkty linii budowlanej
Posadzki mineralne i żywiczne
Membrany syntetyczne
Domieszki do betonu
Uszczelnienia i izolacje przeciwwodne
Ocieplenia, tynki i farby
Glazurnik
Buildfix
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl
www.lexicon.it