produkty
Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Kleje cementowe szybkowiążące
inne podlinie
inne produkty
Powiązane referencje
LATEX PLUS
Karta techniczna
Polish
inne języki
Karta charakterystyki
Lateksowa domieszka zwiększająca odkształcalność, przeznaczona do mieszania z klejem KERAFLEX QUICK S1 oraz zaprawą NIVORAPID.
DANE TECHNICZNE:
LATEX PLUS + KERAFLEX QUICK S1: Maksymalny czas użytkowania: 30 min.
Czas schnięcia otwartego: 20 min.
Spoinowanie: po 2-3 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 2-3 godz.
Pełne obciążenie: po około 24 godz. (3 dni dla niecek i basenów).
Odkształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004: klasa S2 − wysokoodkształcalny.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10.
Przechowywanie (LATEX PLUS): 24 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: w zależności od ilości zaprawy KERAFLEX QUICK S1 od proporcji mieszania.
Opakowania: kanistry 10 kg.
Produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Produkty do montażu wykładzin elastycznych i tekstylnych
Produkty do montażu posadzek drewnianych
Specjalistyczne produkty linii budowlanej
Posadzki mineralne i żywiczne
Membrany syntetyczne
Domieszki do betonu
Uszczelnienia i izolacje przeciwwodne
Ocieplenia, tynki i farby
Glazurnik
Buildfix
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl Politykę Cookie Polityka Prywatności