produkty
stay updated with
Realtà Mapei International
Realtà Mapei International
MAGAZYN KRONIKA MAPEI
Wyszukaj numer wydania KRONIKI MAPEI / REALTA MAPEI INTERNATIONAL i przeczytaj on-line
KRONIKA MAPEI
Wydawana 2 razy do roku jest zbiorem najciekawszych obiektów referencyjnych wykonanych z zastosowaniem rozwiązań technicznych MAPEI - w Polsce i na świecie.

REALTA MAPEI INTERNATIONAL
Wydawana jest w języku angielskim i dystrybuowana trzy razy w roku wśród 50 000 klientów MAPEI na całym świecie. Traktuje ona o różnych aspektach światowego rynku budowlanego, dzięki czemu jest ważnym źródłem informacji dla wszystkich jego profesjonalnych uczestników: architektów, inżynierów, nadzoru budowlanego, wykonawców, hurtowników, detalistów, prasy branżowej ect.
KATEGORIE SUBSKRYBENTÓW: architekci, inżynierowie, pracownicy nadzoru, płytkarze, producenci, detaliści, zarządcy nieruchomości, dziennikarze branżowi, agencje reklamowe, banki itp.
JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ?
ZAWARTOŚĆ: Aktualności - Komunikaty - Ciekawostki - Dystrybucja - Targi - Szkolenia - Praca w zespołach - Zaangażowane w sport - Regulacje branżowe - Nowe projekty - Perspektywa zza oceanu - Kluczowe produkty - Referencje - Referencje historyczne - Badania - Technologia betonu - Dodatki.
Ostatnie wydanie
Realtà Mapei International 72
Częstotliwość:
4 wydania w roku
Nakład:
50000 egzemplarzy
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl Politykę Cookie Polityka Prywatności