sistemska rešenja
proizvodi
zaštita životne sredine
19/01/2012
Mapei preporuke za izvođenje betonskih bazena
Mapei, vodeći svetski proizvođač hemijskih proizvoda za građevinarstvo, može se pohvaliti višedecenijskim iskustvom u izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih bazena. Od kraja 50-tih godina prošlog veka pa do sada većina bazena na kojima su održavane Olimpijske igre i ostala važnija sportska takmičenja izvedeni su sa Mapei proizvodima. Mapei u tom području nudi celokupnu paletu proizvoda kao što su: aditivi za postizanje vodonepropusnosti armirano-betonskih školjki bazena, zatim proizvodi za izravnavanje, odnosno reprofilaciju zidova i dna bazena, sistemi za hidroizolaciju i alternativna zaptivanja, lepkovi za polaganje svih vrsta pločica i staklenog mozaika, mase za fugovanje, mase za zapunjavanje dilatacionih fuga i obradu spojeva, boje za bazene, itd.
U narednom delu teksta navešćemo preporuke i smernice za izgradnju novih i obnovu postojećih betonskih bazena.

Bazeni sa armirano betonskom konstrukcijom, kao klasičan način izgradnje bazena imaju najveću prednost jer oblik i dubina mogu neograničeno da variraju. Debljina i armiranje konstrukcije bazena, proističu iz statičkog proračuna gde se kao ulazni parametri uzimaju faktori kao što su oblik bazenske školjke, sastav i homogenost tla, klimatski faktori itd. Kod bazena je nedopustiva pojava i najmanjih pukotina, a beton koji se ugrađuje mora da bude izvibriran tako da se izbegne stvaranje i najmanjih pora. Minimalna debljina zidova je 20 cm. Betoniranje zidova i poda najbolje je obaviti bez ili sa što manje prekida betoniranja. Ukoliko je to nemoguće iz bilo kojih razloga, dozvoljeno je livenje osnove i zidova bazena u rasponu od nekoliko dana, a nastavke betoniranja treba obraditi ekspandirajućim trakama i tretirati proizvodima koji se koriste kao veza starog i novog betona.

1) Spravljanje, ugradnja i nega betona
U recepturi za beton treba predvideti dovoljnu količinu cementa koja će odgovoriti zahtevima u pogledu čvrstoće, a granulometrijski odnos agregata zavisi od rasporeda armature. Upotreba krupnijih frakcija, koliko pozitivno utiče na čvrstoće i skupljanje, toliko negativno utiče zbog teže ugradnje. Da bi postigli veće razrede konzistencije uz smanjen vodocementni faktor i dobili vodonepropustan beton, u betonsku smešu dodaju se aditivi. Superplastifikatori iz Dynamon linije omogućavaju visoku redukciju vode, čime se olakšava ugradnja pri niskim vodocementnim faktorima, a posledično postiže vodonepropusnost i smanjuje skupljanje. Na srpskom tržištu najčešće se upotrebljavaju DYNAMON SX i DYNAMON SX T2, oba na bazi modifikovanih akrilnih polimera, s tim što se drugi upotrebljava u toplijim vremenskim uslovima.
Skupljanje i zrenje betona je složen i dugotrajan proces koji zavisi od vrste i količine cementa i agregata, količine vode i upotrebljenih dodataka. Posle više meseci, proces skupljanja je većim delom završen, a oblaganje bazena keramičkim pločicama je tek tada bezbedno ako se beton pravi bez upotrebe dodataka.
Ukoliko je beton spravljan sa nekim od gore navedenih superplastifikatora, vreme do oblaganja keramičkim pločicama se može skratiti na 90 dana. Ako dinamika radova nalaže još brže izvođenje radova, na ubrzan završetak skupljanja može se uticati i specijalnim dodacima za kompenzovano skupljanje. U pitanju je ekspandirajuće sredstvo EXPANCRETE, koje deluje na početnu ekspanziju betona koja se skupljanjem poništava. Dodavanjem ovog proizvoda, skupljanje je dva puta manje u odnosu na beton u koji je dodat samo superplastifikator. Korišćenje ekspandirajućeg sredstva zahteva i mokru negu od najmanje 7 dana jer proizvod deluje u prisustvu vode.
Za još veće smanjenje vremena izgradnje, odnosno skupljanja betona mogu se koristiti i sredstva za unutrašnju negu. Ovi proizvodi (kao što su MAPECURE SRA ili MAPECURE SRA 25) deluju na smanjenje površinskog naprezanja betona usled dejstva vode koja je prisutna u unutrašnjosti tankih pora. Posledica ovog procesa je osetno opadanje jačine sila koje deluju na površini pora. MAPECURE SRA zajedno sa EXPANCRETE i superplastifikatorom iz linije Dynamon čine Mapecrete system koji predstavlja najkvalitetnije rešenje za dobijanje pouzdanog, vodonepropusnog i lako ugradljivog betona sa kompenzovanim skupljanjem, a oblaganje bazenske školjke moguće je za 28 dana od završetka betoniranja.

Tekst možete pročitati i u reviji Svet Mapei br 8 ili preuzeti pdf fajl ovde
Preporuke za izvođenje batenskih bazena
Mapei SRB d.o.o. Save Kovačevića bb - 11 309 Beograd - Leštane - Fax +381 11 4046 971 - office@mapei.rs