sistemska rešenja
proizvodi
zaštita životne sredine
NAŠA"ZELENA FILOZOFIJA"
Mnogi smatraju da je njihov uticaj na životnu sredinu samo neznatan i da prestavlja samo kap u okeanu. MAPEI, smatra da svaki uticaj na prirodnu sedinu ima dugoročne posledice i da se zbog toga moramo odgovorno ponašati prema okolini zbog budućih generacija.
Mapei neguje dugogodišnju posvećenost okolini tako što svoje odgovorno poslovanje proširuje na izgradnju ekološki prihvatljivih fabrika, ekološki prihvatljive proizvodnje i proizvoda, do smanjenja otpada i maksimalnog iskorišćavanja recikliranih materijala u procesu proizvodnje. Pored toga, fokus je na istraživanju i razvoju proizvoda i sistema koji ne uključuju rastvarače i druge zagađivače. Mapei ponosno ističe rezultate koje je postigao inovativnim rešenjima koji se tiču ekološki prihvatljivih rešenja i u svojoj paleti proizvoda ima više od 150 LEED sertifikovanih proizvoda, što predstavlja najveći industrijski standard po pitanju ekološki prihvatljivih proizvoda.
LEED
MAPEI I LEED
12 ČINJENICA O
MAPEI zaštiti životne sredine
EKO PROIZVODI
EKO SISTEMI
Mapei SRB d.o.o. Save Kovačevića bb - 11 309 Beograd - Leštane - Fax +381 11 4046 971 - office@mapei.rs