SYSTEMGUIDE
Produkter
Vårt miljöengagemang
Produkter för Bygg
Reparationsbruk
Andra produktgrupper
Andra produkter
Relaterade referenser
PLANITOP SMOOTH & REPAIR (RASA & RIPARA)
Tekniskt datablad
Svenska
andra språk
Declaration of performance
andra språk
Säkerhetsdatablad
Snabbhärdande, Fast-Track, fiberförstärkt, krympkompenserat, tixotropt och cementbaserat bruk för reparation och ytbehandling av betong.

Appliceras i en tjocklek på 3 till 40 mm per skikt. Planitop Smooth & Repair används för reparation av icke-bärande konstruktioner och för glättning av betongytor på balkar, pelare, skiljeväggar och liknande i syfte att bättra på bristfällig täckning eller andra defekter på dekorativa element.

Planitop Smooth & Repair är också mycket lämpligt för reparation av byggnadsdelar som permanent är i kontakt med vatten. Då Planitop Smooth & Repair blandas med 4,75–5,25 liter vatten erhålls ett bruk med tixotrop konsistens som är enkelt att applicera även på lodräta ytor utan formsättning.

Produkten appliceras med murarverktyg på underlag som rengjorts och förvattnats. Med Planitop Smooth & Repair kan skikt med tjocklekar på 3 till 40 mm appliceras i en omgång.

Planitop Smooth & Repair överensstämmer med EN 1504-3, klass R2 för reparation av icke-bärande konstruktioner och 1504-2 Coating (C) enligt principerna MC och IR för skydd av betong.

Åtgång: ca 15 kg/ m² per cm tjocklek.
Förpackning: 25 kg plastsäck.

Se brochyr her
Fast Track
Produkter för Keramiska Plattor och Natursten
Produkter för Bygg
Produkter för Ytbehandling och Avfärgning
Produkter för Cement- och Härdplastbaserade Beläggningar
Produkter för Golvavjämning och Mattor
Produkter för Betongindustrin
Produkter för Parkett och Trägolv
Produkter för Vattentätning
Produkter för Tunnel och Anläggning
Produktkatalog 2018
Mapei AB Gårdsfogdevägen 16 - 16866 Bromma - Tel +46-8-52509080 - Order: +46-0550-808 15 - info@mapei.se - Order: order@mapei.se