SYSTEMGUIDE
Produkter
Vårt miljöengagemang
loading...
Kulören på den fogade ytan och den på fogarna som visas här kan avvika beroende på: arbetsplatsens förutsättningar, blandningsförhållanden, installationsmetoder, ljuset, typ av keramik eller natursten samt bildvariationer på datorskärmen. MAPEI kan därför inte ta något ansvar eller lämna någon form av garanti när det gäller detta.
Färger fogmassa
Våra färgade fogmassor
Välj en färg och se vilka fogmassor som ingår i önskad färg
Produkter
Typ fogmassa
Mapei AB Gårdsfogdevägen 16 - 16866 Bromma - Tel +46-8-52509080 - Order: +46-0550-808 15 - info@mapei.se - Order: order@mapei.se Policy om cookies Integritets Policy