Produktinfo.-/landningssidor
Här hittar du länkar till våra produkter som har egna produktinformation-/
landningssidor.


Mapefloor golvsystem för livsmedelsindustri
Ett komplett urval av beläggningar som är CE-märkta och uppfyller gällande EU-regler för hygien och säkerhet, en trygg investering.

Klicka på bilden för att gå till produktinformationssidan för Mapefloor Golvsystem
Mapefloor Comfort System - är olika system för estetiska och stegljudsdämpande golv för inomhusbruk. Produkterna kan installeras på olika sätt beroende på önskat utseende och grad av stegljudsdämpning.

Klicka på bilden för att gå till produktinformationssidan för Mapefloor Comfort System
Mapei garagepaket allt-i-ett garagegolv - Garagepaketet från Mapei är ett system som ger ett damm- och fogfritt golv lämpat för privata garage.

Klicka på bilden för att gå till produktinformationssidan för Mapei garagepaket allt-i-ett garagegolv
 
Uniplan ECO TDR – en dammreducerad, självutjämnande, fiberarmerad och cementbaserad spackelmassa för avjämning av betong- och trägolv, som har behov att beläggas snabbt.

Klicka på bilden för att gå till produktinformationssidan för Uniplan ECO TDR.
Ultracoat line är en serie produkter för ytbehandling av parkett- och trägolv. I serien ingår dessa 4 produkter: Ultracoat Aqua Plus, Ultracoat Universal Base, Ultracoat Easy Plus och Ultracoat High Traffic.

Klicka på bilden för att gå till produktinformationssidan för Ultracoat line
Ultrabond Eco 375 är ett lim i vattendispersion med stark initial vidhäftning och lång öppentid, för vinylgolv. Limmet har mycket låga utsläpp av flyktiga organiska utlsäpp (VOC) EMICODE EC1 Plus.

Klicka på bilden för att gå till produktinformationssidan för
Ultrabond Eco 375
Re-Con Zero är ett system som kemiskt omvandlar blöt restbetong till torr ballast som kan användas i produktion av ny betong.

Klicka på bilden för att gå till produktinformationssidan för
Re-Con Zero
Kerapoxy Design® är en dekorativ fog som ger ett fint lyft till keramiska plattor och mosaik.

Klicka på bilden för att gå till produktinformationssidan för
Kerapoxy Design®
Mapeflex MS45 är speciellt utvecklad för fogning av expansion- och dilatationsfogar på horisontala ytor.

Klicka på bilden för att gå till produktinformationssidan för
Mapeflex MS45
Mapei AB Smidesvägen 10 - 171 41 Solna - Tel +46-8-52509080 - Order: +46-0550-808 15 - info@mapei.se - Order: order@mapei.se
www.lexicon.it