SYSTEMGUIDE
Produkter
Vårt miljöengagemang
Broschyrer
Genväg till alla broschyrer och monteringsanvisningar
Monteringsanvisningar
Broschyrer
Produktkatalog 2016

Innehåller alla våra produkter.
 
Systemguide

Guide för val av Mapeilösningar i byggindustrin
 
Golvläggning

Produkter för golvavjämning, lim for golvbeläggning och parkett, ljudisolerande system.
 
En serie produkter for kemisk infästning

Broschyren visar vår nya serie produkter, MAPEFIX för kemisk infästning.
 
Mapefix - Säkert förankrad!

Folder som visar våra MAPEFIX produkter för kemisk infästning.
 
Fäst- och fogguide

Foldern ger en snabb överblick över våra vanligaste fäst- och fogprodukter.
 
Produkter för injektering och tätning

 
Produkter för bro och anläggning

 
Fast Track System för reparation och installation av nya golvbeläggningar

 
Produkter och lösningar för lantbruket

 
Mapeflakes

Broschyr som innehåller information om våra möjligeter att blanda in flingor i epoxi-, polyuretan- och PMMA-baserade beläggningar.
 
Garagepaket - Gör det själv

Garagepaketet från Mapei ger dig ett damm- och fogfrittgolv lämpligt för privata garage. I broschyren framgår hur du lägger ditt garagegolv steg för steg.
 
Härdplastbeläggning för livsmedelsindustrin

 
Systemlösningar golvbeläggning i parkeringshus

 
Fasadrenovering

 
Betongrenovering

 
Tabell för val av lim til olika typer av parkett

 
World of Mapei - Mars 2012

Informationsbroschyr om Mapei-gruppen.
 
MAPEI och LEED: Gör grönt enkelt

Mapeis långa engagemang för miljön omfattar också våra anläggningar,produkter och processer. Mapei är stolt innovatör med miljöansvar och tillverkar mer än 150 LEED-kompatibla produkter, branschens största urval av miljövänliga produkter.
 
Bassängsystem för beläggning med keramikplattor

 
Mapefloor - Golv med slitstyrka och design

Broschyren visar Mapefloor-systemens många användningsområden och fördelar såsom slutbehandling på olika golvytor.
 
Färgkarta för industribeläggningar

 
Mapei AB Smidesvägen 10 - 171 41 Solna - Tel +46-8-52509080 - Order: +46-0550-808 15 - info@mapei.se - Order: order@mapei.se
www.lexicon.it