SYSTEMGUIDE
Produkter
Vårt miljöengagemang
Nyheter
23/05/2018
​Re-Con Zero EVO återvinner restbetong
För fyra år sedan lanserade Mapei Re-con Zero, en produkt för återvinning av restbetong till ballast. Nu lanseras Re-con Zero EVO, en förbättrad version som bara kräver en tredjedel av pulvermängden.

-Vi vet att ungefär fem procent av all färdigbetong blir returnerad till betongstationen. En del återanvänds till att gjuta sk. legoklossar, men mycket blir tyvärr bara deponerat.

-Vi vet också att många betongstationer brottas med slamproblematiken. Slam måste läggas på tork och är ingen rolig produkt att transportera från stationen till deponi. Den innebär bara kostnader och huvudbry för de allra flesta. Med Re-con zero Evo kan man istället återanvända all restbetong, utan några som helst avfallsprodukter som slam i tvättbassänger. Vi har exempel från andra länder som återanvänder 100% av sin restbetong, förklarar Sven-Henrik Norman, affärsutvecklare för miljöprodukter på Mapei.

Re-con Zero Evo är en 2-komponents pulverprodukt som omvandlar färsk restbetong till ett granulat. Betongen kan behandlas i betongbilens trumma direkt eller samlas upp centralt och behandlas i en ”bassäng” som du lätt bygger upp med klossar. Processen är helt torr/pulverbaserad, inget tvättvatten krävs.

Om man behandlar betongen regelbundet i bilen får man en mycket ren trumma och skovlar och slipper därmed mycket av den jobbiga bilningen. Dessutom förbättras kvaliteten på betongen avsevärt med rena skovlar (jämnare konsistens och luftinnehåll)

Det tvättvatten som ju alltid kommer från betongtillverkning (utvändig tvätt av bilar, tvätt av tomma trummor och rännor etc) blir mycket lättare att hantera för sedimentationsbassängerna, och kvaliteten på vattnet blir mycket bättre. Detta leder i sin tur till större möjligheter för återanvändning av tvättvatten i blandning av ny betong. Rent vatten ger noll utsläpp!

Enligt vår branschstandard EN-206 är det idag tillåtet att använda 5% återvunnen ballast från restbetong. För varje kubik betong som återvinns med re-con Zero Evo får man lite över 2 ton ballastmaterial, en rejäl kostnadsbesparing på ballastinköp alltså!

Ta kontakt med mig eller någon av vår duktiga säljare om du tycker detta verkar intressant. Återvinning är ett spännande område som vi på Mapei brinner för!

Sven-Henrik Norman (+47 45 95 34 33) e-post: sh.norman@mapei.no

Ola Mårtensson (070-375 19 13) epost: ola.martensson@mapei.se

Kent Jansson (070-288 74 90) epost: kent.jansson@mapei.se
Mapei AB Gårdsfogdevägen 16 - 16866 Bromma - Tel +46-8-52509080 - Order: +46-0550-808 15 - info@mapei.se - Order: order@mapei.se
www.sendoc.it