SYSTEMGUIDE
Produkter
Vårt miljöengagemang
Om Mapei S.p.A.
Mapei
Rodolfo Squinzi
Giorgio Squinzi
Mapei grundades i Milano 1937 och är idag världsledande inom produktion av limprodukter och kemiskatillsatsmedel för byggindustrin.

I början på 1960-talet påbörjade Mapei sin internationalisering med mål att få så nära som möjligt till de lokala marknaderna och reducera fraktkostnaderna till ett minimum.

Koncernen har nu 81 dotterbolag och 70 produktionsanläggningar i 32 länder i 5 världsdelar.

Forskning har alltid varit viktigt för Mapei och 12% av den totala arbetsstyrkan och 5% av omsättningen investeras i R&D; en stor vikt läggs vid att utveckla ekologiskt bärbara och miljövänliga produkter som möter LEED kraven, hela 70% av R&D investeras i detta.

Vidare har Mapei utvecklat ett nätverk av tekniskservice och säljstöd med kontor över hela världen för att erbjuda tekniskt stöd något som uppskattas av arkitekter, ingenjörer, byggherrar och entreprenörer.

Länkar till Mapei-hemsidor: www.mapei.com/
Mapei AB Gårdsfogdevägen 16 - 16866 Bromma - Tel +46-8-52509080 - Order: +46-0550-808 15 - info@mapei.se - Order: order@mapei.se Policy om cookies Integritets Policy