vodič po sistemih
izdelki
18/07/2018
Pravilnik O Zasebnosti In Varstvo Osebnih Podatkov 2018
PRAVILNIK O ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV     MAPEI.SI
 
Namen tega pravilnika o zasebnosti je opisati, kako se upravlja to spletno mesto in kako se obdelujejo osebni podatki uporabnikov / obiskovalcev spletnega mesta. Ta politika zasebnosti je namenjena tudi informiranju v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (v nadaljnjem besedilu: GDPR-General Data Protection Regulation).
 
Pravilnik se uporablja izključno za spletno mesto Mapei d.o.o. in spletne strani skupine Mapei, ne na drugih spletnih mestih, do katerih lahko dostopajo uporabniki prek povezav.
 
Mapei d.o.o., s sedežem  Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto, Slovenija (v nadaljevanju: družba) je obdelovalec podatkov za spletno stran v Sloveniji v skladu s členom 4, n.8) in 24 GDPR, pri obdelavi osebnih podatkov, zbranih na tej spletni strani.
Mapei S.p.A., s sedežem Via Cafiero 22, 20158 Milano, Italija (v nadaljevanju: matična družba) je upravljavec podatkov za Mapei spletno stran, v skladu s členom 4, n.7) in 24 GDPR, pri obdelavi osebnih podatkov, zbranih na tej strani.
 
Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov, z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 
Družba in matična družba vas zato kot posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo, opozarja, da bodo v skladu s 13 in 14 členom GDPR obravnavane podatke obdelali za spodaj navedene namene, ročno in / ali s podporo sredstev informacijske tehnologije.
 
1. Namen obdelave podatkov

Podatki se obdelujejo v skladu z določbami GDPR, za naslednje namene:

- INFORMACIJE O PODLAGI OBDELAVE:  Operacijski sistemi in postopki programske opreme, sprejeti za zagon te spletne strani, med opravljanjem svoje rutinske naloge in funkcije pridobivajo določene osebne podatke, ki se posredno prenašajo med uporabo internetnih komunikacijskih protokolov. V to kategorijo sodijo informacije: naslovi IP, vrsta uporabljenega brskalnika, operacijski sistemi, naslovi domene in spletne strani, ki se uporabljajo za dostop do ali izstop iz spletne strani, informacije na straneh spletnega mesta, ki jih obišče uporabnik, čas uporabnikovega dostopa do spletnega mesta, koliko časa ostane uporabnik na vsaki strani, notranja analiza poti in drugi parametri o uporabniškem operacijskem sistemu in informacijskem okolju. Ti tehnični / informacijski podatki se zbirajo, seštevajo in uporabljajo popolnoma anonimno. Omenjeni podatki se obdelujejo z namenom, da omogočajo in nadzirajo pravilno uporabo te spletne strani ter zbirajo anonimne statistične podatke o njegovi uporabi in bodo preklicani takoj po obdelavi.

- PROSTOVOLJNO PRIDOBLJENE INFORMACIJE : Uporabnikove podatke se lahko obdeluje in pridobiva na osnovi prostovoljne odobritve ali preklica uporabnice/-ka za naslednje namene:

     -  ZAGOTAVLJANJE STORITEV:
Za dostop do nekaterih storitev, ki jih ponuja ta spletna stran, bo vsak obiskovalec pozvan, da se registra na spletni strani. V to kategorijo sodijo: prijave na tečaje, konvencije ali seminarje, prenos programske opreme, shranjevanje projektov ali izračunov porabe za izdelke ter soglasje za prejemanje obvestil ali strokovne revije; zato bo vsak obiskovalce moral ustvariti osebni račun.
S prijavo na spletno stran, bo obiskovalec z izpolnitvijo obrazca za prijavo prostovoljno posredoval določene osebne podatke, kot so: ime, priimek, domači naslov, e-poštni naslov, mobilna in / ali stacionarna telefonska številka, področje dela in naziv delovnega mesta.
Povsem neobvezno, eksplicitno in prostovoljno pošiljanje e-poštnih sporočil naslovom, navedenim na tej spletni strani, bo privedlo do pridobivanja osebnih podatkov pošiljatelja (primer: ime, priimek in e-poštni naslov).
Osebni podatki pridobljeni s prostovoljnim soglasjem se ustvarjajo z namenom pridobivanja uporabniških računov in za druge namene, ki so nujno potrebni in / ali so povezani z dobavo in pravilnim upravljanjem zahtevanih storitev ter odgovorov na vprašanja, ki jih je uporabnik oblikoval, preko spletne strani, po elektronski pošti ali pri uporabi drugega komunikacijskega sistema.
 
- MARKETING: Pošiljanje e-pošte z našo strokovno revijo ali z drugim informativnim gradivom ter za promocijske in / ali tržne namene.

- OBLIKOVANJE PROFILOV: Za namene in v povezavi s tržnimi raziskavami in statističnimi analizami. V to kategorijo spadajo tudi dejavnosti, povezane s profiliranjem uporabnikov, ki prepoznajo njihove osebne okuse, želje, navade, potrebe in izbire za izboljšanje kakovosti storitev, ki jih ponuja Mapei Group.

2. Sporočanje in obdelava podatkov

Podatke lahko obdelajo zaposleni in sodelavci Mapei d.o.o. ali družbe skupine Mapei, kot "osebe, odgovorne za obdelavo" (tj. osebe, ki so pod neposrednim nadzorom upravljavca ali obdelovalca in so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, kakor je določeno v členu 4, n.10 in členu 29 GDPR).
 
Podatke lahko obdelujejo tudi zaupanja vredne organizacije, ki v imenu Mapei ali skupine Mapei zagotavljajo tehnične in organizacijske storitve. Te organizacije neposredno sodelujejo z družbami skupine Mapei in so imenovane kot obdelovalci podatkov. Njihov seznam se stalno posodablja in je na voljo na zahtevo s pošiljanjem sporočila na zgoraj navedeni naslov ali e-pošto na privacy@mapei.it
 
3. Vrste zagotavljanja podatkov in posledice zavrnitve

OBDELOVANJE PODATKOV ZA IZVAJANJE STORITEV, PONUJENIH NA SPLETNEM MESTU
 
Za dostop do nekaterih storitev, ki jih ponuja spletna stran (npr. prijava na tečaje, konvencije ali seminarje, nalaganje programske opreme, shranjevanje projektov in izračunov izdelkov ali prejemanje strokovnih revij in obvestil), je potrebno posredovati osebne podatke. Zavrnitev posredovanja omenjenih podatkov bo Mapei d.o.o. in skupini Mapei posledično onemogočilo zagotavljane potrebnih storitev.
 
OBDELAVA PODATKOV ZA NAMENE TRŽENJA
 
Za nadaljevanje obdelave podatkov za namene trženja je potrebno pridobiti posebno, ločeno izraženo, dokumentirano, preventivno in neobvezno soglasje.
 
S privolitvijo za obdelavo podatkov za namene trženja posreduje zadevni posameznik, na katerega se nanašajo podatki, določeno sprejemanje pri obdelavi promocijskih, komercialnih in tržnih namenov (vključno s posledično upravno in upravljalno dejavnostjo) in daje izrecno dovoljenje za obdelavo (uporabljena sredstva pri procesu bi lahko bila: klic operaterja ali uporaba drugih sredstev, ki niso elektronska ali telemetrična;  ali tista, ki  niso podprta z avtomatskimi, elektronskimi ali telemetričnimi mehanizmi in / ali s postopki kjer so sredstva, uporabljena za postopek, elektronska pošta, faks, sms, MMS, avtomatski sistemi brez operaterja in podobno, vključno z elektronskimi platformami in z uporabo drugih elektronskih sredstev) v skladu s čl. 6, odstavek 1, črka (a) GDPR.
 
Zavrnitev privolitve obdelave podatkov za namene trženja ne bo imelo nobenih posledic na izvrševanje pogodbe, poslovnega odnosa ali drugega razmerja z uporabnikom.
 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko neovirano poda soglasje v nadaljnjo obdelavo tretjim osebam v procesu prenosa podatkov za namene trženja. V primeru zavrnitve dajanja soglasja za nadaljnje obdelavo podatkov tretjim strankam, posledično ne bo nobene obdelave podatkov in bo postopek potekal le izključno v podjetju, kateremu je posameznik podal soglasje za namene trženja.
 
OBDELAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE PROFILOV
Za potrebe trženja in izboljšanje storitev je možno, da Mapei obdeluje podatke s pomočjo »oblikovanja profilov«. Podlaga je podrobneje navedena v 4. čl., 1. odstavka, 4. točke GDBP, kjer je opredeljeno "oblikovanje profilov" kot "vsaka oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom."
 
Za nadaljevanje oblikovanja profila, Mapei pridobi predhodno in posebno soglasje določljivega posameznika.
V primeru zavrnitve pridobitve soglasja določljivega posameznika za oblikovanje profila, družba ne bo nadaljevala s tu omenjeno obdelavo. Posameznik lahko daje soglasje za namene trženja, ne pa tudi za dejavnosti oblikovanja profila in/ali za nadaljevanje obdelave podatkov posredovanja tretjim osebam, ki bi nadaljevale z dejavnostjo obdelave podatkov oblikovanja profila. V primeru te zavrnitve, posledično družba ne bo izvajala oblikovanja profila in ne bo posredovala podatkov tretjim osebam. Podatke bo obdelovala izključno v družbi le za namene trženja, kjer je določljiv posameznik dal soglasje k obdelavi. Podatki, ki so predmet dejavnosti oblikovanja profilov, ne bodo bili predmet nobenega razkritja.
 
SPLOŠNE DOLOČBE
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima v vsakem primeru pravico, da kadarkoli prekliče za tu omenjene namene podana soglasja.
Na podlagi 21.člena GDPR ima določljiv posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, v zvezi z njim , za tu navedene namene. V takem primeru, se osebni podatki ne obdelujejo več za navedene namene.
 
4. Prenos osebnih podatkov v države, ki nimajo sedeža v EU

Zbrani in obdelani podatki se ne bodo prenesli na družbe ali druge subjekte zunaj ozemlja Evropske unije.

5. Trajanje obdelave podatkov

Vsi osebni podatki se zbirajo in registrirajo na zakonit in pošten način ter za tu opisane namene. Podatke obdelujemo s pomočjo informacijske tehnologije in podatkovnih baz pod pogoji, ki so skladni z navedenimi nameni, da se zagotovi njihova varnost in zaupnost.
Osebni podatki se hranijo v skladu z načelom sorazmernosti na način, ki omogoča identifikacijo osebe, na katero se podatki nanašajo, vse dokler se namen obdelave ne opravi.
 
6. Upravljavec podatkov in obdelovalec podatkov 

Upravljavec podatkov z glavnim  sedežem:        
Mapei S.p.A z edinim delničarjem                                                              
Via C. Cafiero 22                                                                                       
20158, Milano                                                                                            
Italija                                                                                                        

Obdelovalec podatkov:                             
Mapei d.o.o.
Kočevarjeva 2
8000 Novo mesto
Slovenija

Kot tu navedeno, lahko podatke obdelujejo tudi zaupanja vredna podjetja, ki v imenu Mapei ali družb skupine Mapei, zagotavljajo tehnične in organizacijske storitve. Ta podjetja so neposredni sodelavci Mapei ali družb skupine Mapei in so imenovani kot obdelovalci podatkov. Njihov seznam se stalno posodablja in je na voljo ali na zahtevo s pošiljanjem sporočila na zgoraj navedeni naslov ali e-pošto na privacy@mapei.it.
 
7. Pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo

V skladu s 13.členom, odstavek 2, črka (b) in (d), 14.členom, odstavek 2, črka c) in e), 15., 18., 19. in 21.členom GDPR, posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo:
a) ima pravico do ugovora, da družba dostopa do osebnih podatkov, pravico do njihovega popravka ali izbrisa in pravico omejitve obdelave ali do ugovora obdelave;
b) ima priznano pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z 20.členom GDPR;
c) ima pravico vložiti zahtevek za varstvo osebnih podatkov pri pristojnem organu v skladu s postopki in navedbami, ki so na voljo na uradni spletni strani organa www.ip-rs.si.
d.) Vsak popravek, izbris ali omejitev obdelave, opravljenih na zahtevo določljivega posameznika - razen če je to nemogoče ali da je zahteva nerazumna – bo družba sporočala vsem tistim, ki so jim bili posredovani osebni podatki določljivega posameznika. Družba lahko sporoči svoja imena določljivemu posamezniku, če tako zahteva posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo.
Uveljavljanje teh pravic je brezplačno in ni predmet kakršnih koli omejitev. Za uresničevanje teh pravic se lahko posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, obrne na nadzornika podatkov tako, da pošlje obvestilo na zgoraj navedeni naslov ali e-pošto na naslov glavnega sedeža upravljavca privacy@mapei.it ali njegovega predstavnika v Sloveniji mapei@mapei.si.
 
8. Vtičniki za socialna spletna mesta

Ta spletna stran vsebuje vtičnike za določena socialna spletna mesta (kot je Facebook). Vtičniki za socialna spletna mesta so posebna orodja, ki omogočajo, da so funkcije socialnih spletnih mest neposredno vključene na spletno stran (kot je funkcija Facebook), ki jih označuje logotip vsake socialne platforme. Ko obiščete stran na tej spletni strani in komunicirate z vtičnikom (na primer s klikom na gumb »Všeč mi je«) ali če se odločite, da zapustite komentar, se ustrezni podatki spletnega mesta prenesejo neposredno na socialna spletna mesta-platforme (v tem primeru Facebook), ki si jo zapomni. Za dodatne informacije o namenih, vrsti in metodah, s katerimi se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo osebni podatki s spletnih mest socialnih medijev, in za informacije o tem, kako uresničevati svoje pravice, si oglejte politiko zasebnosti na platformi-spletnem mestu socialnih medijev.
 
9. Povezave do spletnih strani tretjih oseb
 
Na tej spletni strani se je mogoče neposredno povezati z drugimi spletnimi stranmi tretjih oseb prek namenskih povezav.
Imetnik te spletne strani zavrača vso odgovornost nastalo pri upravljanju osebnih podatkov s strani tretjih oseb in za upravljanje pooblastil preverjanja pristnosti, ki jih posredujejo tretje osebe.
 
10. Piškotki

Piškotki so paketi podatkov, ki jih spletni strežnik (npr. spletno mesto) posreduje uporabnikovemu spletnemu brskalniku in se samodejno shranjujejo na uporabniški računalnik ter se samodejno pošljejo nazaj na strežnik vsakič, ko je le-ta zaznal dostop do spletnega mesta. Privzeta nastavitev za skoraj vse spletne brskalnike je avtomatsko sprejemanje piškotkov. Ta spletna stran ne uporablja piškotkov za pošiljanje osebnih podatkov. Uporaba sejnih piškotkov (začasnih, ki se ne shranjujejo trajno na uporabniškem računalniku in so preklicani vsakič, ko se spletni brskalnik zapre) je strogo omejena na prenos sejnih identitet, ki so potrebne za varno in učinkovito uporabo spletnega mesta.
 
Piškotki sej, uporabljeni na tej spletni strani, se izogibajo potrebi po uporabi drugih informacijskih tehnologij, ki bi lahko škodovale zasebnosti uporabnika med brskanjem in ne omogočajo pridobivanja osebnih podatkov uporabnika. Ta spletna stran uporablja stalne piškotke, to so lastni piškotki, ki ostanejo shranjeni na trdem disku računalnika uporabnika, dokler ne potečejo ali jih uporabnik / obiskovalec ne prekliče. Z uporabo trajnih piškotkov obiskovalca spletnega mesta (ali drugih uporabnikov, ki uporabljajo isti računalnik) samodejno prepoznajo vsakič, ko obiščejo spletno mesto. Obiskovalci lahko nastavijo svoj brskalnik tako, da sprejme / zavrne vse piškotke ali se prikaže vsakič, ko je predlagan piškotek; da se lahko odloči, ali ga bo sprejel ali ne. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni privzeto nastavitev in onemogoči vse piškotke (to pomeni, da jih popolnoma blokira), tako da izberete najvišjo stopnjo zaščite. Za vse ostale informacije o značilnostih, vrstah, metodah in načinih odstranjevanja, o preklicu ali onemogočanju piškotkov, ki so prisotni na spletnem mestu, si dodatno oglejte poseben Pravilnik o piškotkih.
 
 
 
Mapei d.o.o. Distribucijsko skladišče v Grosupljem - Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje - Tel.št. 386 (1) 786 50 50, 786 50 51 - Fax 386 (1) 786 50 55 - mapei@mapei.si