Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Silancolor Plus Systém
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
SILANCOLOR CLEANER PLUS
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie povrchov napadnutých plesňami a riasami, pred aplikáciou ochranných povrchových úprav Silancolor Plus. Silancolor Cleaner Plus je základom ochranného systému Silancolor Plus, vďaka ktorému prichádza k hĺbkovej, hygienicko čistiacej reakcii odstraňujúcej z povrchu fasád plesne a riasy.

SPOTREBA
Spotreba je výrazne ovplyvnená absorbciou povrchu a mierou napadnutia povrchu plesňami a riasami. Bežná spotreba sa pohybuje v rozmedzí
0,20 - 1,0 kg/m2 roztoku pripraveného na použitie.

BALENIE
Plastové kynistre po 5 kg.
Nádoby po 1 kg.
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy