Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Silancolor Plus Systém
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
SILANCOLOR PRIMER PLUS
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Základný náter na báze silanov a siloxanov vo vodnej emulzii, odolný proti rastu plesní a rias. Používa sa na zjednotenie absorbcie povrchu pred aplikáciou finálnych ochranných povrchových úprav Silancolor Plus. Silancolor Primer Plus poskytuje ochrannú funkciu už od okamihu nanesenia a pomáha tak eliminovať rast plesní a rias na povrchu stien.

SPOTREBA
0,10 – 0,30 kg/m2.

BALENIE
Plastové kanistre po 10 kg.
Nádoby po 2 kg.
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy