Produkty pre hydroizoláciu
Hydroizolácie na báze bitúmenovu
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
PLASTIMUL
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Declaration of performance
Slovenčina
Viacúčelová, bitúmenová, hydroizolačná emulzia.

POUŽITIE
• Hydroizolácia za studena murovaných stien, liatych
  betónov pod úrovňou terénu.
• Hydroizolácia rovných alebo zaoblených povrchov
   pod úrovňou terénu, ako sú napr. tunely alebo
   podchody.
• Hydroizolácia vodorovných betónových povrchov,
   nad ktorými je vyhotovený poter a oddelený od
   podkladu polyetylénovou fóliou (v takomto prípade,
   ak je plánovaná inštalácia dlažby, odporúča sa k priamej
   ochrane poteru použiť Mapelastic).

SPOTREBA
Cca 0,5 kg/m2 zriedeného výrobku pri použití ako penetračný náter.
Cca 1,7 kg/m2 na 1 mm hrúbky v suchom stave pri aplikácií na rovnom povrchu.
Pri drsnom povrchu sa spotreba výrobku zvyšuje.

BALENIE
Plastové vedrá: 30, 20 a 12 kg
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy