Produkty pre hydroizoláciu
Hydroizolácie na báze bitúmenovu
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
PLASTIMUL 2K REACTIVE
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Declaration of performance
Slovenčina
Dvojzložková, vysoko pružná, bitúmenová, hydroizolačná emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, ohľaduplná k životnému prostrediu, na vyhotovenie okamžitej hydroizolácie nástrekom - technológiou airless

POUŽITIE
• zaizolovanie konštrukcií pod úrovňou terénu proti prienikom vody,
   vrátane tlakovej vody.
• je vhodný na všetky druhy betónov, pórobetónov, murív
   vyhotovených z vápenca, pemzy, ľahčených tehál a dierovaných
   tvárnic, omietok a poterov.
• zaizolovanie vonkajších základov, oporných stien a všeobecne ako
   hydroizolácia nezaťažovaných vodorovných a zvislých povrchov.

SPOTREBA
Cca 1,3 kg/m² na 1 mm hrúbky v suchom
stave, pri aplikácii na rovnom povrchu.

BALENIE
– zložka A: vedro 30 kg, cisterna 1000 kg.
– zložka B: kanister 25 kg.
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy