Produkty pre hydroizoláciu
Hydroizolácie na báze cementu
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
MAPELASTIC FOUNDATION
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Declaration of performance
Slovenčina
Dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú ochranu betónových povrchov vystavených tlakovej vode v pozitívnom i negatívnom smere.

POUŽITIE
• Vodotesná ochrana betónových oporných stien.
• Vodotesná ochrana podzemných parkovísk, pivníc,
   bazénov, nádrží, výťahových šácht proti tlakovej vode.
• Vodotesná ochrana stien zhotovených zo škvárobetónových
   tvárnic, za predpokladu prvotnej aplikácie vhodnej malty MAPEI.

SPOTREBA
Aplikácia ručne: cca 1,65 kg/m2 na 1 mm hrúbky.
Aplikácia nástrekom: cca 2,2 kg/m2 na 1 mm hrúbky.

BALENIE
Súprava po 32 kg.
zložka A: 22 kg vrecia;
zložka B: 10 kg kanistre.
 
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy