Produkty pre hydroizoláciu
Hydroizolácie na báze cementu
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
MAPELASTIC SMART
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Dvojzložková veľmi pružná cementová hmota určená na vodotesné ošetrenie betónových povrchov ako napr. základov, oporných múrov, balkónov, kúpeľní, bazénov a ako ochrana proti agresívnym vplyvom prostredia. Nanáša sa štetcom alebo valčekom.

POUŽITIE
• Ochrana nových betónových konštrukcií alebo povrchov,
   ktoré boli opravené reprofilačnými maltami zo skupiny
   MAPEGROUT a PLANITOP, omietok s mikrotrhlinami a
   všeobecne všetkých cementových povrchov, ktoré sú vystavené
   vibráciám a u ktorých môže prísť ku vzniku trhlín.
• Vodotesná ochrana vodohospodárskych stavieb, ako sú napr.
   kanalizačné stoky, priehradné hrádze, plavecké bazény, nádrže,
   zásobníky, balkóny a terasy.
• Vodotesná ochrana povrchov s nepravidelnými tvarmi.

SPOTREBA
Aplikácia štetcom alebo valčekom:
cca 1,6 kg/m2 na 1 mm hrúbky

Aplikácia nástrekom:
cca 2,2 kg/m2 na 1 mm hrúbky

BALENIE 
Súpravy po 30 kg:
Zložka A: 20 kg vrece
Zložka B: 10 kg kanister
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy