Produkty pre hydroizoláciu
Hydroizolácie na báze polyurei
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
PURTOP 1000
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Dvojzložková, čistá polyurea membrána bez obsahu rozpúšťadiel určená na strojnú aplikáciu použitím vysokotlakového striekacieho zariadenia na spracovanie dvojzložkových výrobkov. Vhodná na zhotovenie vodotesnej ochrany vodohospodárskych stavieb, striech a mostoviek priamo na stavbe

SPOTREBA
Spotreba závisí od drsnosti povrchov.
Teoretická spotreba na hladkompodklade s teplotou od +15°C do +25°C je 2,2 kg/m² pri hrúbke 2 mm.

BALENIE
Kovové nádoby v troch odtienoch šedej farby:
RAL 7035, RAL 7034 a RAL 7046.
Zložka A: 220 kg nádoba
Zložka B: 225 kg nádoba
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy