Produkty pre opravu muriva
Odvlhčovanie muriva použitím spojív a omietkových maltových zmesí
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Declaration of performance
Slovenčina
Paropriepustná soliam-odolná malta na báze vápna a Eko-Puzolánov
na vyhotovenie základnej vrstvy pred aplikáciou odvlhčovacích,
paropriepustných a „konštrukčných“ omietok

POUŽITIE
• Zhotovenie makroporéznej odvlhčovacej omietky na
  existujúcom murive so známkami kapilárnej vzlínajúcej
  vlhkosti v interiéri a exteriéri.
• Zhotovenie makroporéznej odvlhčovacej omietky na
  kamennom, tehlovom a tufovom murive so soľnými
  výkvetmi v interiéri a exteriéri.
• Zhotovenie odvlhčovacej omietky na murivo v lagúnach
  a v prímorských oblastiach.
• Zhotovenie novej makroporéznej odvlhčovacej omietky
  alebo pri oprave pôvodných vápenných omietok
  na kamennom, tehlovom, tufovom alebo zmiešanom
  murive, vrátane muriva na umelecky alebo historicky
  hodnotných budovách spadajúcich pod ochranu
  pamiatkového ústavu.
• Zhotovenie nových paropriepustných alebo
  „konštrukčných“ omietok na problematickom murive
  ako sú napr. kamenné alebo zmiešané murivá, tiež
  porézne alebo zoslabnuté.

SPOTREBA
7,5 kg/m² na 5 mm hrúbky vrstvy.

BALENIE
Vrecia po 20 kg.
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy