Produkty pre opravu muriva
Zhotovenie vodorovnej chemickej bariéry proti vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
MAPESTOP
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Koncentrovaná silikónová mikroemulzia na báze silan-siloxanov na zhotovovanie chemických bariér proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti

POUŽITIE
Zastavenie a/alebo výrazné zníženie vzlínajúcej vlhkosti pôsobiacej spod úrovne terénu cez kapilárne póry konštrukčných prvkov, obzvlášť vhodné pri rekonštrukciách starších objektov.

• Pôvodné kamenné, tehlové, tufové a zmiešané murivo
   v lagúnach a v prímorských oblastiach.
• Zoslabnuté murivo, za predpokladu, že bolo vopred
   spevnené vhodnou injektážnou zmesou.
• Pôvodné murivo, vrátane objektov s významnou
   historickou a kultúrnou hodnotou spadajúcich
   pod ochranu pamiatkového ústavu.
• Murivo, na ktorom pôvodne použité bariéry ako napr.
   bituménové pásy nie sú funkčné.
• Murivo zhotovené z ľahčených pórobetónových tvárnic.
• Nové murivo zhotovené z plných tehál, nie dierovaných.

SPOTREBA
Spotreba závisí od miery nasiakavosti muriva. Pri šírke steny 40 cm, cca 8-9 kg/m roztoku, čo zodpovedá približne 0,4-0,6 kg/m čistého
koncentrátu.

BALENIE
Nádoby po 1 kg.
 
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy